SIJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


2023


USVOJENE ODLUKE:


USVOJENE ODLUKE:

2022


USVOJENE ODLUKE:


USVOJENE ODLUKE:


USVOJENE ODLUKE:


USVOJENE ODLUKE:


2021


USVOJENE ODLUKE:


USVOJENE ODLUKE:


2020

Poziv 33. sjednica OV 23.12.2020.

Pravila održavanja 33. izvanredne sjednice OV Općina Barban

Tč.1. Skraćeni zapisnik 32.sjednica OV 02.12.2020.

Tč.2. Odluka o raspodjeli rezultata

Tč.3. II. izmjene Programa javnih potreba_predškolski odgoj za 2020.

Tč.4. II. izmjene Programa_gradnja kom. inf. za 2020, konacno – kopija-1

Tč.5. II. izmjene Programa javnih potreba_održavanje kom. inf. za 2020.

Tč.6. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU

Tč.7. Program javnih potreba_predškolski odgoj za 2021.

Tč.8. Program javnih potreba_obrazovanje za 2021.

Tč.9. Program javnih potreba_kultura za 2021.

Tč.10. Program javnih potreba_sport za 2021.

Tč.11. Program javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2021.

Tč.12. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Tč.13. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Tč.14. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

Tč.15. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

Tč.16. Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi


USVOJENE ODLUKE:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU
II. izmjene Programa javnih potreba_održavanje kom. inf. za 2020.
II. izmjene Programa javnih potreba_predškolski odgoj za 2020.
II. izmjene Programa_gradnja kom. inf. za 2020
Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.
Program javnih potreba_kultura za 2021.
Program javnih potreba_obrazovanje za 2021.
Program javnih potreba_predškolski odgoj za 2021.
Program javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2021.
Program javnih potreba_sport za 2021.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
PRORAČUN OPĆINE BARBAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

Poziv 30 sjednica OV 17.09.2020.
Skraćeni zapisnik 29. sjednice OV 08.07 2020.
Tč.3. 2_KOR_Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama – kor. očitovanja nadležnih institucija_1 – kopija
Tč.3. Konačni Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 02.07.2020
Tč.4. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020.
Tč.5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2020.
Tč.6. I.izmjene Programa_održavanje kom. inf. za 2020, konacno
Tč.7. I. izmjene Programa_gradnja kom. inf. za 2020, konacno – kopija-1
Tč.8. I. izmjene Programa javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2020.
Tč.9. I. izmjene Programa javnih potreba_sport za 2020.
Tč.10. I. izmjene Programa_predškolski odgoj za 2020.
Tč.11. I. izmjene Programa javnih potreba_obrazovanje za 2020.
Tč.12. I izmjene Progarma i dopune Progarma javnih potreba u kulturi
Tč.13. Odluka o zaduživanju Općine Barban
Tč.14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Barban za 2020.
Dopuna -Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Dopuna -Kopija kat plana


USVOJENE ODLUKE:

I. izmjene Programa javnih potreba_kultura za 2020.
I. izmjene Programa javnih potreba_obrazovanje za 2020.
I. izmjene Programa javnih potreba_predškolski odgoj za 2020.
I. izmjene Programa javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2020.
I. izmjene Programa javnih potreba_sport za 2020.
I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA 2020. GODINU
I.izmjene Programa_gradnja kom. inf. za 2020
I.izmjene Programa_održavanje kom. inf. za 2020
Konačni Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 17.09.2020.
Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 17.09.2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2020.
Odluka o zaduživanju Općine Barban Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020.

Tč.3. Odluka o svezi prigovora na Program raspolaganja
Tč.3. PRIGOVORI NA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOP.ZEMLJIŠTEM
Tč.4. Odluka o poništenju Odluke od 7.6.2018.
Tč.5. 2_KOR_Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama – kor. očitovanja nadležnih institucija_1 – kopija
Tč.5. Konačni Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 02.07.2020.
Tč.6. 1 ODLUKA_DONOŠENJE_ID_UPU_II
Tč.6. III._ID_UPU_BARBAN_II_OBRAZLOZENJE_KP
Tč.6. KP_ID_UPU-BARBAN_II_KRVAVCI_ODREDBE
Tč.6. UPU_GZ_Barban-II-4-uvjeti gradnje_PLAN uvjeti
Tč.7. 1. ODLUKA_DONOŠENJE_ID_UPU_III
Tč.7. III._ID_UPU_BARBAN_III_OBRAZLOŽENJE_KP
Tč.7. KP_ID_UPU_BARBAN_III_KRVAVCI_ODREDBE
Tč.7. UPU_GZ_Barban-III-4-uvjeti gradnje_PLAN uvjeti
Tč.8. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Barban za šk.god. 2020-2021
Tč.9 Odluka-o-potporama-za-poticanje-razvoja-poduzetništva-na-području-Općine-Barban_nacrt
Tč.10 Program-potpora-za-poticanje-poduzetništva-i-novih-investicija-na-području-Općine-Barban_nacrt (1)
Tč.11. Pravilnik-o-kupoprodaji-zemljišta_nacrt (1)
Tč.12. Pravilnik-o-davanju-prava-građenja_nacrt
Tč.13. Pravilnik-o-oslobađanju-od-plaćanja-komunalnog-doprinosa_nacrt (1)
Tč.14. Nacrt ugovora u prijenosu poslovnog udjela društva Luka Pula d.o.o. , i Odluke
TČ.14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti-prijenos posl udjela u društvu Luka Pula d.o.o.
Tč.15. Odluka-o-agrotehničkim-mjerama
Tč. 16. GODISNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA_2019
Tč. 17. održavanje_izvjesce_2019 (1)-1 konačno
Tč. 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2019 održavanje kom infrast.
Tč. 18. gradnja_izvjesce_2019 (1)-1 konačno
Tč. 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2019
Tč.19Turistička pristojba 2019
Tč.20. legalizacija 2019
Tč.21. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2019._1
Tč.21. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2019._2
Tč.21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DV Tratinčica za 2019.
Tč.22. Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja drž polj zemljištem
Poziv 29. sjednica OV Skraćeni zapisnik 28. sjednice OV 04.06 2020


USVOJENE ODLUKE:

Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja polj. zem. u vlasništvu RH od 7.6.2018.
Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Barban za šk.god. 2020-2021
ODLUKA_DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU-a GOSPODARSKE ZONE BARBAN KRVAVCI_III
ODLUKA_DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA UPU-a GOSPODARSKE ZONE BARBAN – KRVAVCI _II
Odluka-o-agrotehničkim-mjerama
Odluka-o-potporama-za-poticanje-razvoja-poduzetništva-na-području-Općine-Barban

Pravilnik-o-davanju-prava-građenja
Pravilnik-o-kupoprodaji-zemljišta
Pravilnik-o-oslobađanju-od-plaćanja-komunalnog-doprinosa
Program-potpora-za-poticanje-poduzetništva-i-novih-investicija-na-području-Općine-Barban
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa_turistička pristojba 2019
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa građenja za 2019
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2019 održavanje kom infrast.
Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava_legalizacija 2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DV Tratinčica za 2019.
Izvješće o izvršenju Programa_gradnja 2019
Izvješće o izvršenju Programa_održavanje 2019
Izvješće o izvršenju Programa_turistička pristojba 2019
Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava_legalizacija 2019
Odluka o davanju prethodne suglasnosti-prijenos posl udjela u društvu Luka Pula d.o.o.
Odluka o izmjeni Izvješća o korištenja sredstava od raspolaganja drž polj zemljištem za 2019
Odluka o podnesenim prigovoimaa na Program raspolaganja polj. zem. u vlasništvu RH


2019

Poziv 24. sjednica OV 19.12.2019
Skraćeni zapisnik 22. sjednice OV 02.12 2019.
Tƒ.2. Odluka o raspodjeli rezultata
Tƒ.3. I. izmjene Programa javnih potreba_obrazovanje za 2019.
Tƒ.4. I. izmjene Programa javnih potreba_predškolski odgoj za 2019.
Tƒ.5. I. izmjene Programa javnih potreba_kultura za 2019.
Tƒ.6. I. izmjene Programa javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2019.
Tƒ.7. II. izmjene Programa_građenje kom. inf. za 2019.
Tƒ.8. I.izmjene Programa_održavanje kom. inf. za 2019.
Tƒ.9. II. izmjene i dopune Proracuna za 2019._REBALANS
Tƒ.10. Odluka o izmjeni Odluke o izvrsavanju proracuna za 2019.
Tƒ.11. Odluka o izmjeni Programa utroτka sredstava_legalizacija
Tƒ.12. Odluka o raspodjeli rezultata i pokricu dijela planiranog manjka
Tƒ.13. Program javnih potreba_predškolski odgoj za 2020.
Tƒ.14. Program javnih potreba_obrazovanje za 2020.
Tƒ.15. Program javnih potreba_kultura za 2020.
Tƒ.16. Program javnih potreba_sport za 2020.
Tƒ.17. Program javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2020.
Tƒ.18. Programa_građenje kom.inf. za 2020.
Tƒ.19. Program_odrºavanje kom. inf. za 2020.
Tƒ.20. Proraƒun za 2020.
Tƒ.21. Odluka o izrτavanju proracuna za 2020.
Tƒ.22. Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Tƒ.23. Odluka o zajednickom obavljanju dimnjacarskih poslova
Tƒ.24. Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova Barban
Tƒ.25 Humanitarna udruga Oaza_nastavak djelovanja u staroj školi Petehi
Tƒ.25. Ugovor škola Petehi 25.01.2006.-25.01.2026.


USVOJENE ODLUKE:

Program_odrzavanje kom. inf. za 2020.
Programa_gradenje kom.inf. za 2020.
Proracun za 2020.
Zakljucak_Humanitarna udruga Oaza_nastavak aktivnosti Petehi
Druge izmjene i dopune proracuna za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_kultura za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_obrazovanje za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_predskolski odgoj za 2019.
I. izmjene Programa javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2019.
I.izmjene Programa_odrzavanje kom. inf. za 2019.
II. izmjene Programa_gradenje kom. inf. za 2019.
Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi
Odluka o izmjeni Odluke o izvrτavanju proracuna za 2019.
Odluka o izmjeni Programa utroska sredstava od naknade za nezakonito izgradene zgrade
Odluka o izrsavanju proracuna za 2020.
Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova Barban
Odluka o raspodjeli rezultata i pokricu dijela planiranog manjka
Odluka o raspodjeli rezultata
Odluka o zajednickom obavljanju dimnjacarskih poslova
Program javnih potreba_kultura za 2020.
Program javnih potreba_obrazovanje za 2020.
Program javnih potreba_predskolski odgoj za 2020.
Program javnih potreba_socijalna skrb i zdravstvo za 2020.
Program javnih potreba_sport za 2020.

Poziv 20. sjednica OV 02.10.2019.
Skraceni zapisnik 19. sjednica OV 17.07 2019.
Tƒ.2. Odluka o ispravku knizenja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Tƒ.3. Zakljucak o otpisu potrazivanja za prihode od nefinancijske imovine 2019.
Tƒ.4. Odluka o dopuni Odluke o izvrsavanju Proracuna za 2019.
Tƒ.5. JVP – Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva poslovnoj banci za nabavku vatrogasnih vozila
Tƒ.5. JVP – suglasnost za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Tƒ.6. VODOVOD – Izvjestaj o poslovanju za 2018.
Tƒ.6. Vodovod – Zakljucak o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2018
Tƒ.7. PULA HERCULANEA – Izvjestaj o poslovanju za 2018
Tƒ.7. Pula Herculanea – Zakljucak o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2018
Tƒ.8. PRAGRANDE – Izvjestaj o poslovanju za 2018.
Tƒ.8. Pragrande – Zakljucak o usvajanju Izvjestaja o poslovanju za 2018
Tƒ.9. Polugodisnji izvjestaj o izvrτavanju Proracuna za 2019.
Tƒ.10. Izgradnja djecjeg vrtica_analiza troτkovnika
Tƒ.11. Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za prodaju nekretnina u vlasniτtvu Opcine Barban
Tƒ.11. Procjembeni elaborat
Tƒ.12. Rojnic Slavko – zahtjev za najam prostora


USVOJENE ODLUKE:

19. sjednica OV 17.07 2019.
Odluka o davanju suglasnosti JVP za izdavanje jamstva poslovnoj banci za nabavku vatrogasnih vozila
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna za 2019.
Pragrande – Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018
Pula Herculanea – Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018
Vodovod – Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018
Zaključak o otpisu potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 2019.

Poziv 19. sjednica OV 17.07.2019.
Skraćeni zapisnik 18. sjednica OV 08.05 2019.
Tč.2. Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za prodaju nekretnina
Tč.3. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._predskolski odgoj
Tč.4. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._obrazovanje
Tč.5. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._kultura
Tč.6. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._zdravstvo, socijala
Tč.7. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._odrzavanje
Tč.8. Izvjesce o realizaciji programa za 2018._gradnja
Tč.9. Godisnji izvjestaj o izvršenju Proračuna za 2018.
Tč.10. Izvjestaj o poslovanju DV Tratincica za 2018.
Tč.11. Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ za šk.god. 2019.-2020.
Tč.12. Odluka o ispravaku knjiženja iz prethodnih godina
Tč.13. Odluka o razvrgnuću suvlasništva – Barban – Ukota
Tč.14. Nacrt odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci II
Tč.15. Nacrt odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci III
Tč.16. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban – stara
Tč.16. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban
Tč.17. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona – stara
Tč.17. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
Tč.18. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona – stari
Tč.18. Pravlinik o poslovanju Vlastitog pogona pogon
Tč.19. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, k.č. 907, k.č. 909 k.o. Gočan
Tč.19. Prodaja zemljišta, k.č. 907 k.o. Gočan
Tč.19. Prodaja zemljišta, k.č. 909 k.o. Gočan


USVOJENE ODLUKE:

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna za 2018.
Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ Barban za šk.god. 2019-2020
Odluka o ispravku knjiženja iz prethodnih godina – zakup poljoprivrednog zemljišta
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci II
Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU Krvavci III
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban
Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora za prodaju nekretnine, k.č. 2524-49, k.o. Prnjani
Odluka o prodaji nekretnina, k.č.907, k.č. 909 k.o. Gočan
Odluka o razvrgnuću suvlasništva u PZ- Barban – Ukota Vladimir
Pravlinik o poslovanju Vlastitog pogona
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._ predškolski odgoj
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._gradnja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._kultura
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._obrazovanje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._održavanje kom. infrastrukture
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa za 2018._zdravstvo i soc. skrb
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DV Tratinčica za 2018.
Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
Zaključak_elektrifikacija crkvenih zvona na crkvi Sv. Nikole u Barbanu


USVOJENE ODLUKE:


2018

Poziv 15. sjednica OV 27.12.2018
Tč.2. Odluka o ispravaku knjiženja iz prethodnih godina
Tč.3. Odluka o raspodjeli rezultata
Tč.4. IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.Tč.4. Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018.
Tč.5. III. izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju Proračuna za 2018.
Tč.6. I. izmjene i dopune Programa za 2018._zdravsto i socijalna skrb
Tč.7. II. izmjene i dopune Programa za 2018._kultura
Tč.8. II. izmjene i dopune Programa za 2018._ predškolski odgoj
Tč.9. II. izmjene i dopune Programa za 2018._održavanje kom. infrastrukture
Tč.10. IV. izmjene i dopune Programa za 2018._gradnja
Tč.11. Odlula o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018.
Tč.12. Odlula o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.
Tč.13. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
Tč.14. Odluka o komunalnoj naknadi
Tč.14. Odluka o komunalnoj naknadi_važeća
Tč.15. Odluka o komunalnom doprinosu
Tč.15. Odluka o komunalnom doprinosu_važeća
Pitanje Kluba vijećnika SDP-a_ zaposleni u Općini Barban
14. sjednica OV 30.11 2018.


USVOJENE ODLUKE:

I. izmjene i dopune Programa za 2018._zdravsto i socijalna skrb
II. izmjene i dopune Programa za 2018._ predškolski odgoj
II. izmjene i dopune Programa za 2018._kultura
II. izmjene i dopune Programa za 2018._održavanje kom. infrastrukture
III. izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju Proračuna za 2018.
IV. izmjene i dopune Programa za 2018._gradnja
IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.
Odluka o ispravaku knjiženja iz prethodnih godina
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o raspodjeli rezultata
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2018.
Zaključak o otpisu potraživanja – održavanje groblja

Poziv 13. sjednica OV 14.11.2018
Tč.1. Skraćeni zapisnik 12. sjednice OV 07.09 2018
Tč.3. Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike DV Tratinčica
Tč.4. Odluka o visini osnovice DV Tratinčica
Tč.5. Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju
Tč.6. Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
Tč.7. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.
Tč.8. Program javnih potreba za 2019. – predškolski odgoj
Tč.9. Program javnih potreba za 2019. – obrazovanje
Tč.10. Program javnih potreba za 2019. – sport
Tč.11. Program javnih potreba za 2019. – kultura
Tč.12. Program javnih potreba za 2019. – socijalna skrb
Tč.13. Program javnih potreba za 2019. – građenja kom. infrastrukture
Tč.14. Program javnih potreba za 2019. – održavanja kom. infrastrukture
Tč.15. Odluka o broju studentskih stipendija u ak. godini 2018-2019
Tč.16. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_koncesija_septičke
Tč.16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda 2018
Tč.17. Prijedlog za razrješenje Predsjednika Općinskog vijeća


USVOJENE ODLUKE:

Program javnih potreba za 2019_kultura
Program javnih potreba za 2019_obrazovanje
Program javnih potreba za 2019_održavanja kom. infrastrukture
Program javnih potreba za 2019_predskolski
PRORACUN 2019_final
Izmjene i dopune Odluke o zaduživanju
Odluka o broju studentskih stipendija u ak. godini 2018-2019
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019
Odluka o načinu utvrđivanja plaća za djelatnike DV Tratinčica
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda 2018
Odluka o visini osnovice DV Tratinčica
Program javnih potreba za 2019 _sport
Program javnih potreba za 2019 -socijalna skrb
Program javnih potreba za 2019_građenja kom. infrastrukture

Poziv 11. sjednica OV 31.07.2018
III. izmjene_gradnja III.REBALANS
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godine
Tč. 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.
Tč. 4. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_trajni zakup grobnih mjesta
Tč. 5. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_ održavanje groblja
Tč. 6. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Tč. 7. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalna naknada
Tč. 8. Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_zakup i iznajmljivanje imovine
Tč. 9. Odluka o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina
Tč. 10. Zaključak o otpisu potraživanja
Tč. 11. Odluka o prijenosu prava vlasništva – Dječji vrtić tratinčica
Tč. 12. Odluka o donaciji nefinancijske imovine – TZ Općine Barban
Tč. 13. Odluka o donaciji računala NK Barban 2013.
Tč. 16. Odluka o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Šajini
Tč. 17. 73 18 Općina Barban zemljište Puntera
Tč. 17. Javni natječaj_Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban Puntera
Tč. 17. Odluka o prodaji nekretnina_Puntera
Tč. 18. Pula Hrculanea – Izvješće o radu
10. sjednica OV 07.06 2018


USVOJENE ODLUKE:

III. izmjene i dopune Programa gradnje
III. izmjene i dopune proračuna za 2018.
Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta Gradnja i opremanje DV Tratinčica
Odluka o donaciji nefinancijske imovine – TZ Općine Barban
Odluka o donaciji računala NK Barban 2013.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Barban za 2018. godine
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_ održavanje groblja
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalna naknada
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_komunalni doprinos
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_trajni zakup grobnih mjesta
Odluka o ispravku kniženja iz prethodnih godina_zakup i iznajmljivanje imovine
Odluka o ispravku rezultata poslovanja iz prethodnih godina
Odluka o prijenosu prava vlasništva – Dječji vrtić Tratinčica
Odluka o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Šajini
Odluka o zaduživanju Općine Barban Polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna za 2018.
Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za koncesijsko odobrenje
Zaključak o otpisu potraživanja

Poziv 9. sjednica OV 17.05.2018_
T1 Skraćeni zapisnik sa 8. sjednica OV
T3Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
T4 II-REBALANS
T5 I.izmjene_održ_2018
T6 II. izmjene_gradnja
T7 Izvješća Javna vatrogasna postrojba
T7 Odluka o davanju suglasnosti_ JVP Pula za 2017.
T8 Odluka o načinu i uvjetima davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama
T9 Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
T10 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
T11 Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
T12 Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban
T13 Odluka o donošenju UPU-a TP-3 Matošić kod Šajini
T13 UPU – grafika
T13 UPU – TP -3 Tekst za A
T13 UPU – TP -3 Tekst za C


USVOJENE ODLUKE:

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017
Odluka o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji u PZ
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s tom javnom uslugom
I.izmjene_održ_2018
II. izmjene_gradnja 2018
II-IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018
Odluka o davanju suglasnosti_ JVP Pula za 2017.
Odluka o donošenju UPU-a TP-3 Matošić kod Šajini
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o načinu i uvjetima dodjele koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama

Poziv 8. sjednica OV 22.03.2018
T1-Skraćeni zapisnik_7. sjednica OV 31 01 2018
T3-Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017_Bilješke
T3-Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017
T4-Odluka o povećanju cijene boravka u Dječjem vrtiću Tratinčica Barban
T5-T11_Izvjesca_Realizacija programa za 2017 T12-REBALANS2018
T13-I. Izmjene_gradnja_2018
T14-I. izmjene_kultura_2018
T15-I. izmjene_predškolski odgoj_2018
T16-I. izmjene_obrazovanje_ 2018
T17_otpis_potrazivanja Las2
T18_otpis_obveza_Fermal
T19-Odluka_obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete
T20-Odluka_obavljanje komunalne djelatnosti_košnja
T21-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Barban
T22-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji Poduzetničke zone Barban
T23-Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T25-Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
T26-Izvješće o lokacijama odbačenog otpada 2017
T27-Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
T28-Statutarna Odluka_izmjene i dopune Statuta


USVOJENE ODLUKE:

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BARBAN
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_zdravstvo i soc. skrb 2017
Odlukao prihvaćanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Tratinčica Barban za 2017
Otpis obveza – Fermal
Izvješće o lokacijama odbačenog otpada 2017
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji Poduzetničke zone Barban
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Barban
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
Odluka o otpisu potraživanja za zakup – Frizerski salon Las
ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete- BION
Odluka o prihvaćanju ponude za održavanje nerazvrstanih cesta_košnja
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Barban
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama odbačenog otpada
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_gradnja 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_kultura 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_održavanje kom. infrastrukture 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_predškolski odgoj 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_sport 2017
Odluka-Izvješće o realizaciji Programa_školstvo 2017


2017

Poziv 6. sjednica OV 22.12.2017
5. sjednica OV 22. 11. 2017.
Program utroška sredstava boravišne pristojbe
T3Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
T4-ZAKLJUCAK T5-REBALANS
T6Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2017
T7-II. izmjene_socijala_2017
T8-II. izmjene_sport_2017
T9-II.izmjene_gradnja_2017
T10-III. izmjene_kultura_2017
T11-III. izmjene_održ_2017
T12-III. izmjene_predšk_2017
T13-III. izmjene_skolstvo_ 2017
T14-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2018
T15Odluka o raspoređivanju sredstava- za fin političkih stranaka 2018
T16-OTPIS_iz
T17-PRIJEDLOG OTPISA POTRAŽIVANJA
T18-OTPIS OBVEZA
T19-utrosak_azoniz
T20-utrosak_boravisna
T21Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
T22Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika T23Javni natječaj_Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T23Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Barban
T23Pismo namjere Dragon Bajun
T23Procjembeni elaborat
T23Vl list
T24Odluka o poslovima i broju profesionalnih vartogasaca u JVP Pula
T25Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a -TP3


USVOJENE ODLUKE:

3. izmjene i dopune Proračuna za 2017.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u PZ u vlasništvu Općine Barban
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja kom. inf. za 2017.doc
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa u sportu za 2017
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa u zdravstvu i soc. skrbi za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. inf. za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa predškolskog odgoja za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa u kulturi za 2017
Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa u školstvu za 2017.doc
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a -TP3
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna OB za 2018
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2017.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za obračun plaća službenika i namještenika
Odluka o otpisu obveza prema dobavljačima – Appareo, St. Domenica
Odluka o otpisu sporno nenaplativih dugovanja općinskih poreza i kamata
Odluka o poslovima i broju profesionalnih vartogasaca u JVP Pula
Odluka o prodaji nekretnina u PZ u vlasništvu Općine Barban
Odluka o raspoređivanju sredstava- za fin političkih stranaka 2018
Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru za 2018.
Zaključak o otpisu nanaplativih i zastarijelih potraživanja_ kom. naknada, održavanje groblja
Zaključak o usvajanju izvješća o II. preraspodijeli sredstava u Proračunu za 2017.

Poziv 5. sjednica OV 22.11.2017
T1 Skraćeni zapisnik sa 4.sjednica OV
T3 Odluka o raspodjeli rezultata…
T4 Prijedlog Proračuna za 2018
T5 Odluka o izvršavanju Proračuna 2018
T6 Program sport
T7 Program gradnje
T8 Program kulture
T9 Program održavanja
T10 Program predškolski
T11 Program obrazovanje
T12 Program socijalna skrb i zdravstvo
T13 Odluka o zaduživanju Općine Barban
T14 Odluka o izmjenama Odluke o porezima
T15 Odluka o ustroju registra imovine
T16 Odluka o komunalnim djelatnostima_2014
T16 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
T17 Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića
T18 Javna priznanja
T19 Zahtjev OŠ


USVOJENE ODLUKE:

Odluka o razriješenju ravnateljice DV Tratinčica
Odluka o ustroju Registra imovine Općine Barban
Odluka o zaduživanju Općine Barban
Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2017
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018
Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018
Program javnih potreba u kulturi za 2018
Program javnih potreba u obrazovanju za 2018
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018
Program javnih potreba u sportu za 2018
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018
Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020
RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice DV Tratinčica


USVOJENE ODLUKE:

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017

Godišnje izvješće za 2016