Radna tijela Općinskog vijeća

POPIS RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BARBAN

Odbor za izbor i imenovanje

 1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
 2. Irena Jelčić, član
 3. Aleksa Vale, član

Mandatno povjerenstvo

 1. Renata Pliško, predsjednik
 2. Aleksa Vale, član
 3. Vedran Rojnić, član

Odbor za Statut, Poslovnik i druge akte

 1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
 2. Dalibor Frančula, član
 3. Mirko Bulić, član
 4. Eduard Grgorinić, član
 5. Aleksa Vale, član

Odbor za mjesnu samoupravu

 1. Ana Kontošić, predsjednik
 2. Dalibor Frančula, član
 3. Mario Verbanac, član

Komisija za proračun, financije i gospodarstvo

 1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
 2. Renata Pliško, član
 3. Mirko Bulić, član
 4. Denis Kontošić, član
 5. Aleksa Vale , član

Komisija za predstavke i pritužbe građana

 1. Mario Verbanac, predsjednik
 2. Mihael Glavaš, član
 3. Vedran Rojnić, član

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i turizam

 1. Denis Kontošić, predsjednik
 2. Andi Kalčić, član
 3. Stanko Beloč, član
 4. Ivan Brgić, član
 5. Valter Radola, član

Komisija za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Irena Jelčić, predsjednik
 2. Dean Maurić, član
 3. Denis Milevoj, član
 4. Dorothy Zenzerović, član
 5. Renata Pliško, član

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 1. Igor Ljubić, predsjednik
 2. Milio Bulić , član
 3. Aleksa Vale, član
 4. Dalibor Frančula, član
 5. Mihael Glavaš, član

Komisija za dodjelu općinskih nagrada i priznanja

 1. Edi Radola, predsjednik
 2. Dalibor Frančula, član
 3. Zlatko Roce, član

Vijeće za dodjelu koncesije za pomorsko dobro

 1. Dorothy Zenzerović, predsjednik
 2. Edi Camlić, član
 3. Edi Radola, član

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 1. Edi Radola, predsjednik
 2. Dalibor Frančula, član
 3. Ljubica Kolić, član

Komisija za izradu Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

 1. Vedran Rojnić, predsjednik
 2. Toni Uravić, član
 3. Dorothy Zenzerović, član
 4. Edi Camlić, član
 5. Edi Radola, član

Komisija za općinske granice

 1. Mihael Glavaš, predsjednik
 2. Milan Mirković, član
 3. Denis Milevoj , član