Slide background
Slide background

O Općini Barban

Opće informacijePovijestTurizamFotogalerija
Slide background

Uprava

Općinski načelnikOpćinsko vijećeJedinstveni upravni odjelMjesni odbori
Slide background

Ustanove i udruge

SportKUD BarbanRanč Barba ToneDruštvo trka na prstenac

Poduzetnicki inkubator Barban

POZIV NA ISKAZ INTERESA – PODUZETNIČKI INKUBATOR BARBAN

za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban

  

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine 12,42 m2, u “Poduzetničkom inkubatoru Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“, u mjestu Šajini, Šajini bb (dalje: PI Barban).

Zahtjeve za prijem u PI Barban mogu podnijeti:

  • poduzetnici početnici (tzv. start up poduzetnici)
  • postojeći poduzetnici

Dokumenti za preuzimanje:

Izrada Strategije razvoja turizma na području Općine Barban za razdoblje 2020. – 2025.

Kratki opis projekta:

Cilj izrade Strategije je da se valoriziraju elementi turističke atrakcijske osnove kako bi se razvila adekvatna turistička ponuda. Razradom razvojnih turističkih projekata poboljšat će se kvaliteta postojeće turističke ponude te će se stvoriti preduvjeti za razvoj dodatne ponude. Sve navedeno utjecat će na ukupni razvoj turizma Općine Barban.

Cilj projekta je izrada Strategije razvoja turizma kojom će se dodatno valorizirati postojeća turistička ponuda te stvoriti preduvjeti za razvoj dodatnih sadržaja namijenjenih ciljanim turističkim tržištima.

OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA OPĆINE BARBAN

Obavještavamo sve dobavljače koji ispostavljaju račune Općini Barban da od 01. srpnja 2019. godine sukladno članku 7.  Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU pravovaljani računi će biti isključivo računi izdani u elektroničkom obliku.

Općina Barban kao obveznik javne nabave, odnosno naručitelj, od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Sukladno navedenome potrebno je za sve nabave roba, radova i usluga koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, ali i svim postupcima jednostavne nabave (putem ugovora ili narudžbenice) dostaviti e- račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.).

Stoga molimo sve naše dobavljače da pravovremeno poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi od 01. srpnja 2019. godine mogli izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu, jer nakon tog datuma Općina Barban neće biti u mogućnosti zaprimati i plaćati  račune poslane poštom ili e-mailom.

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Barban građani mogu prijavljivati svakodnevno, nakon čega Vlastiti pogon Općine Barban dva puta mjesečno, odnosno svakih 15 dana, daje nalog održavatelju javne rasvjete za popravak kvarova.
Kada su kvarovi javne rasvjete veći, odnosno javna rasvjeta ne radi za čitavo naselje ili dijelove naselja, tada se kvar odmah prijavljuje održavatelju, koji je dužan odmah pristupiti otklanjanju kvara.
Prijave se mogu vršiti:
– telefonom na broj: 567-635 ili 567-638,
– putem elektroničke pošte na: info@barban.hr

Prijava mora sadržavati podatak o mjestu kvara (najbliži kućni broj predmetnom rasvjetnom mjestu), kao i podatke o prijavitelju (ime i prezime, adresa).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Više

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV
Obavijesti

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO ISTARSKE…
Obavijesti

Izvješće o javnoj raspravi_UPU Regulići

Urbanistički plan uređenja Regulići Izvješće o javnoj raspravi   Preuzimanje…
JAVNI POZIV
kalendar_odvoza_herculanea_2023

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban. Ili putem e-maila: opcina-barban@pu.t-com.hr .

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu:

EVIDENCIJA LOKACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Centar za posjetitelje Barban

Centar za posjetitelje Barban

OTVORENE POUČNO-REKREATIVNE STAZE

Barban web kamera

Kamera u živo

Događanja u Barbanu

Događanja u Barbanu

Domaća web tržnica

Domaća web tržnica

Poduzetnička zona

Poduzetnicka zona Barban

Beside u jatu

Beside u jatu

Barbanski zapisi

Barbanski zapisi

proracun
LC-platforma-otvoreno-iTransparentnost
Evidencija imovine