OPĆE INFORMACIJE


Općina Barban osnovana je početkom 1993.g. i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave (do tada je bila sastavni dio Općine Pula). Pravna je osoba sa sjedištem na adresi: Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738, MB: 2555549, IBAN: HR1024070001800600009,  OTP Banka.

Tijela Općine Barban su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruje potrebe mještana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno uređenje i urbanističko planiranje,
 • komunalne djelatnosti,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Barban smještena je na jugoistoku istarskog poluotoka,  zauzima površinu od 94,1 km2 s oko 2.800 stanovnika, a obuhvaća područja slijedećih naselja : Balići II, Barani, Barban, Baretuni, Bašići, Bateli kod Prhati, Bateli kod Želiski, Beloči, Bičići, Borinići, Bulići, Camlići, Celići, Cvitići, Dminići, Dobrani, Dolica, Draguzeti, Drakuni, Filini, Frkeči, Fumeti, Glavani, Golešovo, Gorica, Grandići, Gubovica, Hrboki, Ivanošići, Jurićev Kal, Kantunjeri, Koromani, Kožljani, Kvarantija, Majčići, Manjadvorci, Mavrići, Medančići, Melnica, Orihi, Osipi, Palijon (dio), Pavlići, Petehi, Plehuti, Poljaki, Prdaci, Prdiripi, Prhati, Prnjani, Puntera, Računići, Rajki, Raponji, Rebići, Regulići, Rodići, Rojnići, Sankovići, Sutivanac, Šajini, Špadi, Špadići, Šugari, Škitača, Trlji, Trošti, Vadreš, Valići, Varož i Želiski.

Dan Općine Barban je 06. prosinca, na dan Sv. Nikole zaštitnika Župe i Općine Barban. Na taj dan se održava svečana sjednica Općinskog vijeća i prigodne svečanosti.

 • POVIJEST

  Svoje je ime dobio po rimskoj obitelji  Parpanus. Povijest Barbana seže daleko, već u 8. stoljeće …

 • Turizam

  Više informacija o turizmu u općini Barban na stranicama Turističke zajednice općine Barban

 • Galerija

  Galerije fotografija iz Barbana