Entries by Općina Barban

POZIV

Temeljem čl.13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br.22/2013), općinski načelnik Općine Barban objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2015. godinu 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i općinski načelnik Općine […]

ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 61. točka 2. i članka 68. točka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” br. 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon) Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice donosi Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice, donosi R J E Š […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban […]

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine. Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015, godine. Pozivaju se […]

7.BARBANSKI OBRTNIČKI SAJAM

Barban, 18. – 19. rujna 2015.      Tema: PODUZETNIŠTVO ŽENA Poštovani, 18 i 19. rujna 2015. u Barbanu će se održati 7. Barbanski obrtnički sajam. I ove godine odlučili smo pozvati obrtnike i poduzetnike i ponuditi im mogućnost prezentacije na sajmu, gdje je jedini trošak uređenje štanda i prisustvo tijekom sajma, a sve ostalo je BESPLATNO. […]

O B A V I J E S T

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda O B A V I J E S T U SVEZI PODNOŠENJA PRIJAVA ŠTETA UZROKOVANIH DUGOTRAJNOM SUŠOM NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA I DUGOGODIŠNJIM NASADIMA Župan Istarske županije proglasio je 25. kolovoza 2015. godine za područje Općine Barban elementarnu nepogodu na poljoprivrednim kulturama i […]

Preminuo Ivica Glavan, gradonačelnik prijateljskoga Grada Sinja

Dana 15. srpnja 2015. godine primili smo iz pobratimljenog Grada Sinja tužnu vijest o preranom odlasku, nakon kratke i teške bolesti, gradonačelnika Grada Sinja i dragoga prijatelja Općine Barban, prof. Ivice Glavana. Nije dočekao veliki događaj svog voljenog Grada Sinja, 300. Sinjsku alku, koja će se održati u Sinju početkom kolovoza 2015. god., ali je […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,06 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 18/2014) te članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban […]

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana

OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13) Općina Barban objavljuje   Klasa: 350-01/15-01/17 Ur.br.: 2168/06-15-02-3 Barban, 22. svibnja 2015.   OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban-Krvavci III Općinsko vijeće Općine Barban je na 16. sjednici, […]

PPS destinacija

Ovim putem vas obavještavamo o suradnji u projektu PPS koncepta „Hrvatska 365“. Projekt je osmišljen u cilju produljenja turističke sezone na razdoblje predsezone (razdoblje od 15.05.-30.06.) odnosno posezone (razdoblje od 01.09.-15.10.). U projektu mogu sudjelovati svi turistički subjekti – hoteli, kampovi, iznajmljivači soba i apartmana, turističke agencije, restorani, barovi, sportski centri, ronilački centri, muzeji… I […]