Entries by Općina Barban

Predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova

UKLONIMO AZBESTNE KROVOVE U BARBANU! Azbestni krovovi i fasade imaju za posljedicu obolijevanje od karcinoma pluća. UDRUŽIMO SE I UKLONIMO AZBEST IZ ŽIVOTNE OKOLINE! Moj Barban bez azbesta! Pridružite nam se jer zajedno smo jači! Udruživanjem: smanjujemo cijenu nabave i rada, stvaramo mogućnost za dobivanje sredstava od jedinica lokalne samouprave, osiguravamo pravilno zbrinjavanje tog ekološki […]

JAVNI POZIV

Općina Barban,  KUD Barban, TZO Barban objavljuju   JAVNI POZIV  za 5. Susret barbanskih pjesnika BESIDE U JATU   Pozivaju se barbanski pjesnici (Barbanci po mjestu stanovanja ili po podrijetlu) da pošalju svoje 3 (tri) neobjavljene pjesme na barbanskoj čakavštini. Uz pjesme treba priložiti kraći osobni i pjesnički životopis te osobne podatke (adresu, tel. broj, e-mail). […]

J A V N I P O Z I V

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Barban za 2015. godinu […]

JAVNI NATJEČAJ

U Narodnim novinama broj 24/15. od 04. ožujka  2015. objavljen je natječaj za radno mjesto stručni suradnik za proračun i financije u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban (jedan izvršitelj/izvršiteljica). Tekst javnog natječaja: Temeljem odredbe članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11 […]

NATJEČAJ

OPĆINA BARBAN raspisuje NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE Do zaključno 09. ožujka 2015. godine u Općini Barban zaprimaju se zahtjevi kandidata za dodjelu studentskih stipendija. U akademskoj godini 2014./2015. Općina Barban dodijeliti će 7 studentskih stipendija za darovite studente i 3 socijalne stipendije studentima sa područja Općine Barban. Da bi kandidati udovoljili uvjetima stipendije za darovite […]

TEČAJ IZOBRAZBE

OPĆINA BARBAN u suradnji s DIOPTER-OTVORENIM UČILIŠTEM organizira tečaj izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za: MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski) U ovaj modul spadaju: – OPG i drugi poljoprivrednici (podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo) – tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, d.d., d.o.o., zadruge […]

OBAVIJEST

Općina Barban Jedinstveni upravni odjel Klasa: 350-01/08-01/82 Ur.br.: 2168/06-15-02-208 Barban, 26. siječanj 2015. Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone Barban-Krvavci II i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske […]

Obavijest

Dana 26. prosinca 2014. godine  za Općinsko izborno povjerenstvo Barban osigurano je pasivno  dežurstvo.   Molimo da u slučaju potrebe  kontaktirate članove Općinskog izbornog povjerenstva Barban  na tel: 0911576458 ili 0911604945

RJEŠENJE O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi rješenje   REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPCINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPCINE BARBAN   Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike […]