Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2020./2021.

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo
i društvene djelatnosti

KLASA: 604-01/20-01/04
UR.BROJ: 2168/06-01-20-14

Barban, 18. prosinca 2020. godine
Na temelju članka 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za akademsku godinu 2020./2021.

 

1. U roku za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2020./2021. od 27. studenog do 11. prosinca 2020. godine zaprimljeno je ukupno osam (8) prijava za redovnu studentsku stipendiju, a niti jedna prijava za stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa.
2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.BR.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva)

NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)

KRITERIJI

UKUPAN BROJ BODOVA

Uspjeh prethodnih godina

Deficitarna zanimanja

Dodatni kriteriji

1.

0205

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Studij: Primijenjene umjetnosti,
1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 4,73
Bodovi = 23

/

/

23

2.

 0204

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina,
4. godina

Opći uspjeh = 3,80
Bodovi =  16

5

/

21

3.

0202

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Kultura i turizam,
1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 4,43
Bodovi = 20

/

/

20

4.

0200

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Studij: Poslovna ekonomija, Smjer: Management i poduzetništvo,
1. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 4,18
Bodovi = 17

/

/

17

5.

0208

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: Poslovna ekonomija, Smjer: Marketing,
2. godina diplomskog studija

Opći uspjeh = 4,00
Bodovi = 16

/

/

16

6.

0206

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Arheologija i Informacijske znanosti,
2. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,08
Bodovi = 16

/

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

0201

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Studij: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 4,46
Bodovi = /

/

/

/

 

2.

0209

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Smjer: Kineziologija,
1. godina preddiplomskog studija

Opći uspjeh = 3,49
Bodovi = /

/

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od pet (5) dana od dana objave liste, odnosno do 24. prosinca 2020. godine.
Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodijeli stipendija.

Službenica koja privremeno   obavlja poslove pročelnika:
Marina Cetina

 

Dokument za preuzimanje u PDF:

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2020.-2021.