Entries by

JAVNI POZIV – za subvencioniranjeizrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranjeizrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini Klasa: 402-01/22-01/13  Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 21. rujna 2022. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje   JAVNI POZIV za subvencioniranjeizrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne […]

Naknada umirovljenicima s niskim primanjima

Naknada umirovljenicima s niskim primanjima (božićnica)   Općina Barban će 2022. godine isplatiti godišnju naknadu umirovljenicima s niskim primanjima (božićnicu). Naknada umirovljenicima s niskim primanjima može se omogućiti korisnicima s prebivalištem odnosno stalnim boravkom za strance ili osobe bez državljanstva na području Općine, čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos […]

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju članka 16. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban dana 16. rujna 2022. godine donosi ODLUKU o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja […]

Poziv na sudjelovanje u planiranju Proračuna Općine Barban za razdoblje ‪2023.-2025‬. godine

Općina Barban poziva sve mještane da se ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi   Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr   Vrijeme trajanja savjetovanja: 04. kolovoza 2022. – 03. rujna 2022.     Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i […]

Javni poziv

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA UPISANIM U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA ZA PRIJAVU  ŠTETA U POLJOPRIVREDI UZROKOVANIH DUGOTRAJNOM SUŠOM   Župan Istarske županije pokrenuo je postupak za utvrđivanje nastalih šteta zbog suše u poljoprivredi na području Istarske županije radi eventualnog proglašenja prirodne nepogode uzrokovane dugotrajnom sušom, ako za to budu ispunjeni uvjeti iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih […]

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Općina Barban provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o sljedećim aktima: Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača Nacrt prijedloga Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban Niže prilažemo izvješća o provedenom savjetovanju za svaki pojedini akt.   Izvješće o […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 12. kolovoza 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban.   Navedeno Savjetovanje provest […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 4. kolovoza 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi. Navedeno Savjetovanje provest će se u […]