Entries by

Savjetovanje s javnošću – Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Barban s opasnostima od požara

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Barban, provodi  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko  su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u […]

Savjetovanje s javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnost iznajmljivanja i smještaj u turizmu na području Općine Barban

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Barban, provodi  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko  su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u […]

POZIV NA SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Temeljem odredbe članka 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) o Odlukama je potrebno provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.   U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) […]

Naknada (Božićnica) umirovljenicima s niskim primanjima

Općina Barban će 2023. godine isplatiti godišnju naknadu umirovljenicima s niskim primanjima (božićnicu) u visini od 70,00 eura. Naknada umirovljenicima s niskim primanjima može se omogućiti korisnicima s prebivalištem odnosno stalnim boravkom za strance ili osobe bez državljanstva na području Općine, čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos od 360,00 […]

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2023./2024.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik KLASA: 604-01/23-01/02 URBROJ: 2163-12-01/01-23-3 Barban, 6 . studenog 2023. godine Na temelju članka 11. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 9/22) načelnik Općine Barban dana 6. studenog 2023. godine raspisuje    JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2023./2024. […]

REZULTATI GLASOVANJA IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA MJESNI ODBOR MANJADVORCI

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNA KOMISIJA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA MANJADVORCI KLASA: 026-01/23-01/4 URBROJ: 2163-12-03/01-23- Barban, 05. studenog 2023. REZULTATI GLASOVANJA IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA MJESNI ODBOR MANJADVORCI 05. STUDENOG 2023. godine I  Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom mjestu MANJADVORCI, utvrđeno je: A      da Mjesni […]

Odluka o ponavljanju izbora za MO Manjadvorci

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA MANJADVORCI KLASA: 026-01/23-01/4 URBROJ: 2163-12-03/01-23-52 Barban, 29. listopada 2023. Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj: 144/12,121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21, – dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban donijelo je i objavilo […]

OBAVIJEST O DEŽURSTVU MATIČNOG UREDA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBUIZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA   OBAVIJEST O DEŽURSTVU MATIČNOG UREDA   NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN     Obavještavaju se svi građani s područja Općine Barban da će na dan održavanja izbora za članove vijeća mjesnih […]

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban za 2024. godinu.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22) načelnik Općine Barban dana 25. listopada 2023. godine objavljuje     Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban […]