Entries by

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavak 1., 8. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/2016) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda (KLASA: 372-03/22-01/01, URBROJ: 2163-12-01-22-1), Upravni odjel […]

Poziv na organizirano pješačenje poučno-rekreativnim stazama

  Pozivamo sve zainteresirane na organizirano pješačenje poučno-rekreativnim stazama „Blaz – ušće Raše“ i „Puntera – kanal Raša“ dana 21. svibnja 2022. godine s okupljanjem u 8:30 sati u Uvali Blaz. Poziv sa svim detaljima nalazi se u privitku. Radujemo se Vašem odazivu!   Poziv u PDF obliku: Poziv na organizirano pješačenje poučno-rekreativnim stazama – […]

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrti Programa i Odluke za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

Općina Barban provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o aktima: Nacrt prijedloga Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban Nacrt prijedloga Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u periodu od 30. ožujka do 29. travnja 2022. godine. […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 29.03.2022. – 27.04.2022.   Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban Cilj i glavne teme savjetovanja Osnovni cilj savjetovanja bio […]

Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 28.03.2022. – 26.04.2022.   Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban Cilj i glavne teme […]

NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Barban

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 39. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 06/20) i Odluke Turističkog […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2022. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22) […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrti Programa i Odluke za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Barban je danas, 30. ožujka 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima  dokumenata: Nacrt prijedloga Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Barban je danas, 29. ožujka 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Barban.   Navedeno Savjetovanje […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Barban je danas, 28. ožujka 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge […]