Entries by

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 14. Odluke o davanju u zakup i privremeno korištenje javnih površina i zemljišta („Službene novine Općine Barban“ broj 15/22) te članka 34. Statuta […]

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN Načelnik KLASA: 112-02/23-01/01 URBROJ: 2163-12-01/01-23-1 Barban, 18. siječnja 2023. godine   Na temelju članaka 17. i19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Načelnik Općine Barban raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog […]

Sterilizacija mačaka u Istri po akcijskim cijenama i u 2023

Rijeka – Hrvatska E-mail: udrugamijaurijeka@gmail.com, Tel: 091/543-5-819 INFORMACIJA ZA MEDIJE Rijeka, 2. siječnja 2023.   Sterilizacija mačaka u Istri po akcijskim cijenama i u  2023., požurite i rezervirajte termin kod navedenih veterinara Udruga “Mijau” iz Rijeke u dogovoru s navedenim veterinarskim ambulantama već tradicionalno organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija  kreće od 2. siječnja 2023. i […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Barban za razdoblje 2023. do 2025. godine

  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Barban za razdoblje 2023. do 2025. godine Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 16. studenog 2022. – 16. prosinca 2022.   Naziv tijela koje provodi […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na području Općine Barban za 2023. godinu Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 16. studenog 2022. – 16. prosinca 2022.   Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za opće poslove, […]

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022.-2023.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                    Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti   KLASA: 604-01/22-01/06 URBROJ: 2163-12-06-22-6 Barban, 20. prosinca 2022. godine Na temelju članka 8. Natječaja za dodjelu stipendija OTP banke od 1. prosinca 2022. godine (KLASA: 604-01/22-01/06, URBROJ: 2163-12-01-22-2) utvrđuje se Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku […]

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu

  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga  Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 17. studenog  2022. – 09. prosinca 2022.   Naziv tijela koje provodi savjetovanje: […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban

  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr Vrijeme trajanja savjetovanja: 9. studenog 2022. – 9. prosinca 2022.   Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za opće poslove, […]

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju članka 16. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban dana 7. prosinca 2022. godine donosi ODLUKU o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja […]

Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2022.-2023.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik       KLASA: 604-01/22-01/06 URBROJ: 2163-12-01-22-2 Barban, 1. prosinca 2022. godine Na temelju sklopljenog Ugovora o donaciji između Općine Barban i OTP banke d.d. od 15. studenog 2022. godine (KLASA: 604-01/22-01/06, URBROJ: 2163-12-01-22-1) načelnik Općine Barban dana 1. prosinca 2022. godine raspisuje    NATJEČAJ za dodjelu stipendija OTP […]