Entries by Općina Barban

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Barban – Krvavci II

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban 22/13, 12/18), Općinski načelnik Općine Barban, dana 4. veljače 2020. godine, […]

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Općine Barban 32/16) te Odluke o raspisivanju javnog najtječaja za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda, Klasa: 372-03/20-01/01, Ur.broj: 2168/06-01-19-1, Općinski načelnik Općine Barban raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog […]

Poziv za besplatne programe osposobljavanja

EU projekt – Besplatni programi osposobljavanja za nezaposlene osobe!   Pozivamo vas da se prijavite za besplatne programe osposobljavanja za nezaposlene osobe:   Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja, Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana, Voditelj biciklističkih rekreacijskih aktivnosti.   Programi su besplatni samo za sljedeće skupine nezaposlenih osoba: –  dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina […]

POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban

  U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju sljedeći     POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban   I.  Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU RADI PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE   ZAPOČINJE 10. siječnja 2020. te ZAVRŠAVA zaključno s danom  10. veljaće 2020. koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJAJU SE NA ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE: info@barban.hr Dokumenti za preuzimanje: Odluka_otpad_izmjene_obrazloženje NACRT […]

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2020. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2020. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, zamjenik načelnika Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro […]

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva za udruge za 2020. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj […]

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti  Klasa: 604-01/19-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-19-20 Barban, 30. prosinca 2019. Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020. 1. […]

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik     Klasa: 604-01/19-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-19-3 Barban, 11. prosinca 2019. Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. (Službene novine Općine Barban 39/2019) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 11. prosinca 2019. godine raspisuje   […]