Entries by

Odobrenja za održavanje okupljanja od 1. srpnja izdaju lokalni stožeri civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. lipnja 2021. donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Nužne epidemiološke mjere stupaju na snagu 1. srpnja, a određuju se u trajanju do 15. srpnja 2021.godine Svi stožeri civilne zaštite […]

JAVNI POZIV

Na temelju članka članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine […]

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“ broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i […]

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE UDJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Dječji vrtić „Tratinčica“ Barban 133 52207 Barban Tel: 052/567-497 E-mail: pubarbanbb@gmail.com web stranica: dvtratincica-barban.hr KLASA: 601-02/21-09/03 UR.BROJ: 2168-06-04-21-04 Barban, 17.svibnja 2021. Temeljem članka 35., stavka 1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članaka 2. i 3.  Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“, Upravno vijeće […]

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“ broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i […]