Entries by

OBJAVLJEN NOVI LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG “Južna Istra” 5. listopada 2021. objavio je novi LAG natječaj za TO 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospopdarstava” temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Južna Istra” za razdoblje 2014.-2020. godine i prijelazno razdoblje (2021. i 2022.). Natječaj je sukladan istoimenom natječaju za tip operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. god.   […]

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje: Zakon), Općinski načelnik Općine Barban, raspisuje sljedeći   JAVNI NATJEČAJ   Za imenovanje u Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban na radno mjesto: […]

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

Na  području OPĆINE  BARBAN  provesti će  se akcija  preventivne  deratizacije  javnih površina u vremenu od: – 11. listopada 2021. Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.   Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa :   Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup […]

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Vlastiti pogon Barban, 15. rujna 2021. godine   OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA   Obaviještavaju se svi mještani s područja Općine Barban, kako će Pula Herculanea d.o.o. besplatno izvršiti odvoz glomaznog komunalnog otpada u razdoblju od 18.10.-30.10.2021.godine. Svaki korisnik ima pravo na odvoz maksimalno do […]

Poziv na sudjelovanje u planiranju Proračuna Općine Barban za razdoblje 2022.-2024. godine

Općina Barban poziva sve mještane da se ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s […]

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ODNOSNO PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE BARBAN

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu KLASA:320-02/21-01/2 URBROJ: 2168/06-05-21-1 Barban, 30. srpnja 2021. godine   Poštovani,   Općina Barban dobila je suglasnost Ministarstva poljopirvrede (KLASA:945-01/18-01/648,URBROJ:525-07/0156-21-7) od 10.03.2021.g., na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, kao i pozitivno mišljenje […]

Javni poziv za cijepljenje protiv COVID-19 u Barbanu, dana 28.07.2021. godine

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 21.07.2021. Javni poziv za cijepljenje protiv COVID-19 u Barbanu, dana 28.07.2021. godine     Pozivamo sve zainteresirane osobe, starije od 18 godina, koje se nisu cijepile da pristupe cijepljenju bez zakazanog termina.  Na cijepljenje mogu doći sve osobe (bez najave) s osobnom i iskaznicom HZZO-a, kao i stranci […]

O B A V I J E S T – tehnički pregledi traktora

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Barban, 15.07.2021. O B A V I J E S T    Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u petak, 16.07.2021. godine u vremenskom periodu od 10.30 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.

Sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora

Poštovani roditelji,   ovim putem Vas obaviještavamo da će Općina Barban i ove godine sufinancirati troškove kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2021./2022. Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog školskog pribora imaju svi učenici osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostali učenici osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na […]