Entries by Općina Barban

Poziv za besplatne programe osposobljavanja

EU projekt – Besplatni programi osposobljavanja za nezaposlene osobe!   Pozivamo vas da se prijavite za besplatne programe osposobljavanja za nezaposlene osobe:   Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja, Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana, Voditelj biciklističkih rekreacijskih aktivnosti.   Programi su besplatni samo za sljedeće skupine nezaposlenih osoba: –  dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina […]

POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban

  U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju sljedeći     POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban   I.  Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine […]

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU RADI PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE   ZAPOČINJE 10. siječnja 2020. te ZAVRŠAVA zaključno s danom  10. veljaće 2020. koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJAJU SE NA ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE: info@barban.hr Dokumenti za preuzimanje: Odluka_otpad_izmjene_obrazloženje NACRT […]

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2020. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Barban za 2020. godinu, namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, zamjenik načelnika Općine Barban raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro […]

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva za udruge za 2020. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj […]

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti  Klasa: 604-01/19-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-19-20 Barban, 30. prosinca 2019. Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban za studentsku godinu 2019./2020. 1. […]

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2019./2020.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik     Klasa: 604-01/19-01/04 Ur.br.: 2168/06-01-19-3 Barban, 11. prosinca 2019. Na temelju Odluke o broju studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020. (Službene novine Općine Barban 39/2019) i Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 11. prosinca 2019. godine raspisuje   […]

Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije

Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije „Sinergijom do zapošljavanja“ je zajednički projekt Eurokonzaltinga, Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra te općina Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana, koji su kroz program Operativni ljudski potencijali uspjeli ishoditi bespovratna sredstva u svrhu osposobljavanja nezaposlenih ranjivih skupina na području Istarske županije. Cilj projekta je, […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u naselju Hrboki putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]