Entries by Općina Barban

Obavijest o objavi LAG natječaja 2.1.2.-2.-2020.

  OBAVIJEST O OBJAVI LAG NATJEČAJA za TO 2.1.2. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“   Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“  27. kolovoza 2020. godine objavila je drugi (2.) natječaj za tip operacije 2.1.2. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje […]

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U GEODETSKI ELABORAT

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski načelnik Klasa: 363-04/18-01/01 Ur.broj:2168/06-01-20-20 Barban, 23. srpnja 2020. godine OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U GEODETSKI ELABORAT Javni uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Gorica – Sutivanac održat će se u prostorijama Općine Barban 28.07.2020. godine (utorak), u vremenu od 16.00 do 17.00 sati.   Izlaganje će […]

Sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora

Poštovani roditelji,   ovim putem Vas obaviještavamo da će Općina Barban i ove godine sufinancirati troškove kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2020./2021. Pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog školskog pribora imaju svi učenici osnovne škole Jure Filipovića Barban te ostali učenici osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje: Zakon), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Vlastiti pogon Barban, 09. srpnja 2020. godine   OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE BARBAN O BESPLATNOM ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA     Obaviještavaju se svi mještani s područja Općine Barban, kako će Pula Herculanea d.o.o. besplatno izvršiti odvoz glomaznog komunalnog otpada u razdoblju od 03.08.-16.08.2020.godine.   Svaki korisnik ima pravo na odvoz […]

POZIV NA TESTIRANJE

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Vlastiti pogon       KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2168/06-20-04-6 Barban, 6.srpnja 2020.godine KANDIDATU KOJI UDOVOLJAVA FORMALNIM UVJETIMA IZ NATJEČAJA PREDMET: POZIV NA TESTIRANJE Poštovani, dana 03.srpnja 2020.godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koje je utvrdilo da je prijava  kandidata pravodobna i potpuna te […]

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje je provedeno u trajanju od 18.05.2020. – 18.06.2020. U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrte prijedloga Programa/Pravilnika/Odluke.   Dokumenti za preuzimanje: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o davanju prava […]

Odluke Stožera civilne zaštite IŽ- spriječavanje bolesti COVID -19

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE Flanatička 29, Pula tel. 052/352-112; fax 052/352-104 KLASA: 810-01/20-01/02 URBROJ: 2163/1-02/19-20-82 Pula, 24. lipnja 2020. PREDMET: Odluka o obaveznom provedbi Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine HZJZ od 11. lipnja 2020. Obvezuju se pravne i fizičke osobe u djelatnosti trgovine na obaveznu provedbu […]