Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BARBAN
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,
PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

KLASA: 350-01/22-01/05
URBROJ: 2163-12-05-22-20
Barban, 28. listopada 2022. godine

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Barban (KLASA: 350-01/22-01/05, URBROJ: 2163-12-01-22-19 od 28. listopada 2022. godine) objavljuje se

 

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban (u nastavku: Plan) traje od 3. studenog do 11. studenog 2022. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban moći će se izvršiti u prostorijama Općine Barban, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Barban – www.barban.hr.
  3. Javno izlaganje održat će se dana 8. studenog 2022. godine u prostorijama Općine Barban s početkom u 16,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barban mogu se podnositi:
  • pismenim putem na naslov: Općina Barban, Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Barban 69, 52 207 Barban,
  • dostavom putem e-maila: info@barban.hr,
  • u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  1. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika:

Vlado Kožljan

 

Dokumenti za preuzimanje: