POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA

Temeljem članaka 13. i poglavlja V. Javna priznanja Općine (članaka 14.-20.), Statuta Općine Barban (Službene novine Općine Barban br. 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban objavljuje

 

POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
JAVNIH PRIZNANJA Općine Barban za 2022. godinu

 

 1. Pravo predlaganja, za javna priznanja Općine Barban, imaju fizičke i pravne osobe, Općinsko vijeće i načelnik Općine Barban.
 2. Poziv se upućuje za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja:
 3. a) Nagrada za životno djelo Općine Barban
 4. b) Nagrada Općine Barban
 5. c) Plaketa Općine Barban
 6. d) Grb Općine Barban
 7. e) Priznanje počasnog građanina Općine Barban
 8. Javna priznanja Općine Barban dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Barban, te za zasluge promicanja i promoviranja Općine Barban.
 9. Prijedlog za dodjelu javnoga priznanja Općine Barban mora sadržavati obrazloženje iz kojeg je vidljivo da se ispunjavaju uvjeti za dodjelu.
 10. O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine Barban, odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban na tel. 567-635.
 11. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Barban, Barban 69, 52 207 Barban, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Poziv za javna priznanja Općine Barban 2022.“ ili putem maila: info@barban.hr, najkasnije do 20. studenoga 2022. godine.

 

 

 

KLASA: 061-01/22-01/01
URBROJ: 2163-12-01-22-1
Barban, 31. listopada 2022. godine

 

NAČELNIK
Dalibor Paus