Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju članka 16. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban dana 18. kolovoza 2023. godine donosi

 

ODLUKU

o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2023. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva, društvima i obrtima koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2023. godini, objavljen 26. svibnja 2023. godine, te koje su prošle postupak formalne provjere i ocjene projekta.

Članak 2.

U 2023. godini će se iz proračuna Općine Barban za potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva izdvojiti ukupno 10.000,00 EUR / 75.345,00 HRK (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK). Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban otvoren je do 30. studenog 2023. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

U razdoblju od objave Javnog poziva do 18. kolovoza 2023. godine pristiglo je ukupno sedam (7) prijava na Javni poziv, te se nakon provedene provjere i ocjene projekata, na temelju Prijedloga za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban, dodijeljuju financijske potpore kako slijedi:

 

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban
1. D&D, obrt za hidroizolaciju, vl. Dragan Vlah Ulaganje u brže i učinkovitije odrađivanje poslova 117,5 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRKMJERA 2: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Diro, obrt za čišćenje i uređenje okoliša, vl. Dalibor Rojnić Poboljšanje pružanih usluga 110 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK
2. Sunny step j.d.o.o. Ulaganje u tehnološku opremu radi boljeg poslovanja agencije 100 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK
3. Bužleta, obrt za prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu, vl. David Bužleta Kupnja seta uredskog namještaja 80 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK

 

MJERA 3: POTPORE ZA JAČANJE I RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Folio d.o.o. Poboljšanje poslovanja poduzeća 115 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK
2. Thina, obrt za njegu i održavanje tijela, vl. Valentina Dminić Refundacija materijalnih troškova poslovanja 112,5 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK
3. Ivančica, obrt za pranje, sušenje i glačanje rublja, vl. Ivana Rojnić Poboljšanje pružanih usluga 112,5 1.061,78 EUR / 8.000,00 HRK

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Članak 3.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/23-01/04
URBROJ: 2163-12-01/01-23-12
Barban, 18. kolovoza 2023. godine

 

 

NAČELNIK

Dalibor Paus

 

 

Preuzimanje dokumenta:

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva