GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban dana 17. siječnja 2024. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2024. godinu

 

I.

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) utvrđuje se kako slijedi:

 

 

 

01. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban u 2024. godini
Naziv područja Naziv javnog poziva Ukupan iznos financijskih sredstava po području (€) Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (€) Okvirni broj planiranih ugovora po području Okvirni datum raspisivanja natječaja Okvirni datum završetka natječaja Okvirni rok ugovaranja
KULTURA Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Barban u 2024. godini 25.000,00 € Najniži iznos 400,00 €

 

Najviši iznos 10.000,00 €

6 25.10.2023. 30.11.2023. u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

02. Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini
Naziv područja Naziv javnog poziva Ukupan iznos financijskih sredstava po području (€) Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (€) Okvirni broj planiranih ugovora po području Okvirni datum raspisivanja natječaja Okvirni datum završetka natječaja Okvirni rok ugovaranja
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini 4.000,00 € Najniži iznos 150,00 €

 

Najviši iznos 2.000,00 €

5 19.02.2024. 19.03.2024. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini 6.000,00 € Najniži iznos 150,00 €

 

Najviši iznos 3.000,00 €

4 19.02.2024. 19.03.2024. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava
TURIZAM Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini 13.000,00 € Najniži iznos 150,00 €

 

Najviši iznos 7.000,00 €

2 19.02.2024. 19.03.2024. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

II.

Plan raspisivanja poziva okvirnog je karaktera i promjenjiv je, te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni poziv odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

 

III.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban www.barban.hr.

 

KLASA: 402-04/24-01/01
URBROJ: 2163-12-03/01-24-1
Barban, 17. siječnja 2024. godine

 

PROČELNICA

Doris Pužar, v.r.

 

Preuzimanje:
Godišnji plan raspisivanja javnih poziva_2024