O B A V I J E S T o izradi Urbanističkog plana uređenja Regulići

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-01/23-01/12
URBROJ: 2163-12-03/01-24-16
Barban, 18. siječnja 2024. godine

 

Na temelju članka 88., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Općina Barban putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje:

O B A V I J E S T
o izradi
Urbanističkog plana uređenja Regulići

 

Općinsko vijeće Općine Barban donijelo na sjednici održanoj 30. kolovoza 2023. godine Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Regulići, a koja je objavljena u “Službenim novinama Općine Barban ”, br. 5/23, temeljem koje se pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Regulići.

 

Informacije o tijeku izrade urbanističkog plana uređenja mogu se dobiti na adresi:

Općina Barban, Jedinstveni upravni odjel, Barban 69, na telefon 052/567 635, email: info@barban.hr ili putem mrežne stranice Općine Barban na web adresi www.barban.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE BARBAN

 

PREUZIMANJE:
Obavijest o izradi UPU REGULIĆI