Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2023./2024.godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2163-12-03/01-23-17
Barban, 11.prosinca 2023. godine

Na temelju članka 15. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) („Službene novine Općine Barban“ broj 9/22) utvrđuje se

 

Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija Općine Barban

za akademsku godinu 2023./2024.

 

 

I.

Općina Barban za akademsku godinu 2023./2024. dodjeljuje 9 stipendija redovitim studentima.

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih stručnih studija.

 

II.

U roku za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2023./2024. od 6. studenog do 30. studenog 2023. godine zaprimljeno je ukupno trinaest (13) prijava za stipendiju redovitim studentima.

 

Sukladno članku 9. Pravilnika, slučaju kada dva ili više studenta ostvaruju jednak broj bodova, prednost na listi za dodjelu stipendija ima student koji je ostvario bolji uspjeh u školovanju (prosjek ocjena), a ako su kandidati ostvarili isti uspjeh, prednost ima student koji je upisao višu godinu studija. Ako su kandidati i dalje izjednačeni, prednost ima student po osnovi deficitarnosti zanimanja.

Jedinstveni upravni odjel je temeljem zaprimljenih zahtjeva za dodjelu stipendija utvrdio  sljedeću rang listu:

 

R.BR. BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
(naziv, mjesto, studij/smjer i godina)
BODOVANJE POSEBNIH KRITERIJA UKUPAN BROJ BODOVA
Opći uspjeh Deficitarnost zanimanja Socijalni kriteriji Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu Sportaši Posebne prilike
1. 2306

 

Sveučilište u Rijeci, preddiplomski stručni studij Građevinski fakultet, 1.godina studija Opći uspjeh = 4,62

Bodovi = 15

10 / / / 5 30
2. 2305

 

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine, 2. godina Opći uspjeh = 4,14

Bodovi = 15

/ 10 / / / 25
3. 2303

 

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Sveučilišni prijediplomski studij računarstva, 2.godina studija Opći uspjeh = 3,60

Bodovi = 10

10 / 5 / / 25
4. 2304

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, , studij: Poslovna ekonomija-smjer Managment i poduzetništvo, 3.godina studija Opći uspjeh =  4,22

Bodovi = 15

/ / / / / 15
5. 2311

 

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Studij Pravo, 2.godina studija Opći uspjeh = 3,55

Bodovi = 10

/ 5 / / / 15
6. 2307

 

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo, 3.godina studija Opći uspjeh = 3,00

Bodovi = 5

10 / / / / 15
7. 2313

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij: stručni prijediplomski studij Građevinarstvo, 2. godina preddiplomskog studija Opći uspjeh = 3,41

Bodovi = 5

10 / / / / 15
8. 2301

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva, sveučilišni prijediplomski studij Računarstvo; 2.godina studija Opći uspjeh:3,40

Bodovi:5

10 / / / / 15
9. 2308

 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije, sveučilišni prijediplomski studij Primjenjena kemija; 2.godina studija Opći uspjeh:3,30

Bodovi=5

/ 10 / / / 15
PRIJAVE KOJE NISU USPJELE OSTVARITI PRAVO ZA DODJELU STIPENDIJE
10. 2312

 

Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, Studij: Sveučilišno prijediplomski studij Aeronautika, smjer Kontrola leta,

2. godina studija

Opći uspjeh=3,58

Bodovi=10

/ / / / / 10
11. 2302

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studij Kultura i turizam, 2.godina studija Opći uspjeh=3,58

Bodovi=10

/ / / / / 10
12. 2309

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Studij: Poslovna ekonomija-smjer Marketinško upravljanje, 2. godina preddiplomskog studija Opći uspjeh=3,33

Bodovi=5

/ / / / 5 10
PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU OPĆE I POSEBNE KRITERIJE ZA DODJELU STIPENDIJE (članak 6. i 7. Pravilnika)
13. 2310

 

Visoko učilište Algebra , Multimedijska produkcija, 1. godina preddiplomskog stručnog  studija

 

Ne ostvaruje pravo za dodjelu stipendije, sukladno članku 6. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (podnositelj zahtjeva nije ostvario minimalni prosjek ocjena u 3. i 4. razredu srednje škole, koji mora biti najmanje 4,00)

Opći uspjeh = 3,26

 

/ / / / / /

 

 

III.

Sukladno članku 15. Pravilnika, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog rang liste za dodjelu stipendija u roku od osam dana od dana objave liste, odnosno do 19.prosinca 2023. godine.

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, utvrdit će se konačna lista kandidata temeljem koje će Načelnik Općine Barban donijeti konačnu Odluku o dodjeli stipendija.

 

PROČELNICA:

Doris Pužar