Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine kč.br. 502/2 k.o. Prnjani

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim…
Obavijesti

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2021. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele…
Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu

U „Narodnim novinama“ broj 06/21 od 22. siječnja 2021. godine,…
Obavijesti

Godišnji Plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2021.

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima…
Obavijesti

Visina jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete od 2021. godine

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)…
Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2020./2021.

Republika Hrvatska Istarska županija Općina Barban Općinski…