SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 26. srpnja 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača.

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 26. srpnja 2022. godine do zaključno 25. kolovoza 2022. godine.
Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Preuzimanje dokumenta: