REZULTATI GLASOVANJA IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA MJESNI ODBOR MANJADVORCI

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN

IZBORNA KOMISIJA ZA PROVEDBU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
MANJADVORCI

KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-
Barban, 05. studenog 2023.

REZULTATI GLASOVANJA
IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
MJESNI ODBOR MANJADVORCI

05. STUDENOG 2023. godine

I  Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na biračkom mjestu MANJADVORCI,
utvrđeno je:

A      da Mjesni odbor MANJADVORCI ima ukupno 162 birača
B      da je ukupno glasovalo 81 birača
C      da je važećim utvrđeno 80 glasačkih listića
D     da je nevažećim proglašeno 1 glasačkih listića

II Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA MANJADVORCI

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
NOSITELJ: Elvis Smoljan
Broj glasova: 51
što iznosi 3 člana u vijeću Mjesnog odbora

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
NOSITELJICA: Nada Pliško
Broj glasova: 29
što iznosi dva člana u vijeću Mjesnog odbora

Slijedom navedenog, u Vijeće Mjesnog odbora MANJADVORCI izabrani su:

1. ELVIS SMOLJAN, HRVAT, MANJADVORCI 57, ROĐ. 05.07. 1979. OIB 09312243993, M
2. LOREN URAVIĆ, HRVAT, MANJADVORCI 58, ROĐ. 30.03. 1979. OIB 22501151648, M
3. DAMIR PLIŠKO, HRVAT, MANJADVORCI 36 ;ROĐ . 11 .10.1968., OIB 71959418465, M
4. NADA PLIŠKO, HRVATICA, MANJADVORCI 28, ROĐ. 18.09. 1961., OIB 41455636568, Ž.
5. SINIŠA BAŽON, HRVAT, MANJADVORCJ ·’V.,,ROĐ. 05.09. 1974., OIB 89108529021, M .

III Rad izbornog povjerenstva nisu I jesu promatrali promatrači:

IV  Na ovaj zapisnik članovi izbornog povjerenstva nemaju primjedbi

Dovršeno u 19,35 sati.
U Barbanu, 05. studenog 2023.

 

Preuzimanje originalnog dokumenta u PDF obliku:

Rezultati izbora za članove Vijeća MO Manjadvorci