Odluka o ponavljanju izbora za MO Manjadvorci

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
MANJADVORCI
KLASA: 026-01/23-01/4
URBROJ: 2163-12-03/01-23-52
Barban, 29. listopada 2023.

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj: 144/12,121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21, – dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban donijelo je i objavilo

ODLUKU
o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu broj:4 Manjadvorci, te ponavljanju glasovanja na biračkom mjestu broj:4 Manjadvorci za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Manjadvorci

Članak 1.
Raspušta se birački odbor na biračkom mjestu broj: 4. – MANJADVORCI.

Članak 2.
Imenovati će se novi članovi biračkog odbora za biračko mjesto broj: 4. – MANJADVORCI, o čemu će se donijeti posebna odluka.

Članak 3.
Određuje se ponavljanje izbora na biračkom mjestu broj: 4. – MANJADVORCI, za izbor članova vijeća mjesnog odbora Manjadvorci.

Članak4.
Za provedbu ponovljenih izbora određuje se nedjelja 05. studenog 2023. godine, kada će biralište biti otvoreno od 07,00 do 19,00 sati.

Članak 5.
Ova Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči i službenim lnternet stranicama Općine Barban.

PREDSJEDNICA
Suzana Racan Stern

 

Preuzimanje u PDF:
Odluka o ponavljanju izbora za MO Manjadvorci