Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

REZULTATI GLASOVANJA IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA MJESNI ODBOR MANJADVORCI

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNA…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Odluka o ponavljanju izbora za MO Manjadvorci

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNO…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Objava rezultata za izbore Mjesnih odbora

IZBORNA KOMISIJA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

OBAVIJEST O DEŽURSTVU MATIČNOG UREDA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BARBAN IZBORNO…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Zbirne liste za MO_2023

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BARBAN KLASA:…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Pravovaljane kandidacijske liste

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BARBAN Izborno povjerenstvo za provedbu…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BARBAN Izborno povjerenstvo za…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA NA…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

OBVEZNE UPUTE BROJ VMOOB – IV

OPĆINA BARBAN OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO     Na…
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

OBVEZATNE UPUTE VMOOB- III

OPĆINA BARBAN OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO Na temelju…