Poziv na dostavu ponude – Znakovlje EU i medijske promotivne aktivnosti – Uspostava Poduzetničke zone Barban – Krvavci III

Naručitelj Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban, OIB: 98875297738, pokrenula je postupak jednostavne nabave za predmet nabave „Znakovlje EU i medijske promotivne aktivnosti – Uspostava Poduzetničke zone Barban – Krvavci III“, za koji sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) nije obvezna provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a. Na ovu nabavu primjenjuje se članak 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Općine Barban“ broj 41/20).

 

Ovim putem Vas pozivamo na dostavu ponude.

 

U prilogu Poziv na dostavu ponude sa pripadajućim prilozima.

Prilog za preuzimanje:

Poziv na dostavu ponuda