Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

Na temelju članka 16. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 5/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), načelnik Općine Barban dana 7. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Barban u 2022. godini

 

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva, društvima i obrtima koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2022. godini, objavljen 6. srpnja 2022. godine, te koje su prošle postupak formalne provjere i ocjene projekta.
Članak 2.
U 2022. godini je iz proračuna Općine Barban za potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva izdvojeno ukupno 50.000,00 kuna. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban bio je otvoren do 30. studenog 2022. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.
U razdoblju od 16. rujna 2022. godine do 30. studenog 2022. godine pristigla je jedna (1) prijava na Javni poziv, te se nakon provedene provjere i ocjene projekta, na temelju Prijedloga za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban, dodijeljuje financijska potpora kako slijedi:

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban

1.

Promocija Lana j.d.o.o. za marketing i usluge Razvoj marketinških aktivnosti na području Općine

102,5

8.000,00 HRK (1.061,78 EUR)

 

MJERA 2: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban

/  

MJERA 3: POTPORE ZA JAČANJE I RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA
Redni broj Naziv tvrtke Naziv investicije Ukupan broj bodova
(max 120)
Iznos financijske potpore Općine Barban

/  

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK
Članak 3.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 402-04/22-01/03
URBROJ: 2163-12-01-22-12
Barban, 7. prosinca 2022. godine

 

NAČELNIK
Dalibor Paus

 

Prilog za preuzimanje:

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva