Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban
Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr
Vrijeme trajanja savjetovanja: 9. studenog 2022. – 9. prosinca 2022.
 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban

Redni broj

Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija)

Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga

/

/

/

/

/

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Barban

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove
Datum Izvješća: 13.12.2022.