IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga  Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu
Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr
Vrijeme trajanja savjetovanja: 17. studenog  2022. – 09. prosinca 2022.
 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u nacrtu prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu

Redni broj

Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija)

Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga

1.

Udruženje obrtnika Pula

Članak 3. i 4.

Poštovani,
Prije svega bismo željeli ukazati na činjenicu da je Visoki upravni sud u ovoj, 2022. godini, zbog nezakonitosti ukinuo odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini slijedećih JLS na našem područfpulju: Vodnjan, Ližnjan, Medulin, Fažana, Marčana i Svetvinčenat (NN 72/22, 86/22, 120/22).
U tim presudama Visoki upravni sud definirao je slijedeća pravna stajališta:

 • da je zakonodavac uveo mogućnost zabrane izvođenja građevinskih radova kao iznimku od pravila koje načelno dopušta izvođenje građevinskih radova;
 • da se ta zabrana može odnositi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine, na određene vrste građevina (ne na sve), na određenim područjima (ne na cijelom području JLS), u određenom razdoblju kalendarske godine, u određenom vremenskom razdoblju;
 • da je pozivanje na ovlasti komunalnih redara prema Zakonu o građevinskoj inspekciji i Naputak o izricanju novčanih kaznih nije zakonito jer se taj zakon više ne primjenjuje od donošenja Zakona o državnom inspektoratu (bez obzira što nije ukinut).

Temeljem zaključka Izvršnog odbora Ceha graditeljstva Udruženja obrtnika Pula, dostavljamo slijedeće primjedbe na prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Barban za 2023. godinu:
Članak 3. – propisana je zabrana izvođenja radova na čitavom području općine, a ne samo na određenim područjima, što nije u skladu sa Zakonom.
Smatramo neophodnim obavezno prilaganje ortofoto karte područja Općine Barban sa ucrtanim područjima na koje se zabrana odnosi i zonama, kako bi bilo jasno vidljivo svim investitorima i izvođačima koja su područja obuhvaćena kojom zonom a na kojima se može graditi.
Nadalje, zbog predugog i cjelodnevnog trajanja perioda zabrane radova kojeg građevinski poduzetnici ne mogu izdržati bez većih financijskih posljedica, predlažemo da se propiše najviše mjesec dana potpune zabrane, a u ostalom periodu omogućiti rad od 9-17 sati tijekom dana.
Članak 4. – u cijelosti je nezakonit u pogledu ovlasti komunalnog redarstva i izricanja kazni.

Prijedlog se prihvaća.

 

Zaključne napomene i obrazloženja prihvaćanja/ne prihvaćanja prijedloga:

 • Članak 3.: Nakon prihvaćanja prijedloga izvršena je izmjena Prijedloga Odluke te se upućuje Općinskom Vijeću na donošenje Odluke. Članak 3. sada glasi:

 

Zabrana radova odnosi se na građevinska područja unutar sljedećih naselja:

 • Na području Mjesnog odbora  BARBAN: Barban, Grabri, Kvarantija, Melnica, Špadići, Frkeči.
 • Na području Mjesnog odbora HRBOKI: Hrboki, Plehuti, Rebići, Beloči, Dobrani.
 • Na području Mjesnog odbora ŠAJINI: Šajini, Glavani, Bičići, Škitača, Trlji, Borinići, Bulići, Računići.
 • Na području Mjesnog odbora GRANDIĆI: Grandići, Kožljani, Pavlići, Fumeti, Celići, Ivanošići, Želiski, Bateli kod Želiski, Majčići, Golešovo, Dminići, Rodići.
 • Na području Mjesnog odbora PETEHI: Petehi, Orihi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Trošti, Valići, Draguzeti, Osipi.
 • Na području Mjesnog odbora PRNJANI: Prnjani, Barani, Gubovica, Bateli kod Prhati, Špadi, Filini, Mavrići, Regulići, Sankovići, Šugari, Vadreš, Jurićev Kal, Camlići, Koromani, Prhati.
 • Na području Mjesnog odbora MANJADVORCI: Manjadvorci i Prdaci.
 • Na području Mjesnog odbora SUTIVANAC: Sutivanac, Bašići, Cvitići, Dolica, Gorica, Medančići, Raponji, Varož.
 • Na području Mjesnog odbora PUNTERA: Puntera i Kantunjeri.

Na području Općine Barban, kako je definirano stavkom 1. ovog članka, izvođenje radova iz članka 2. stavka 1. ove Odluke u 2023. godini zabranjuje se:

 • u razdoblju od 1. srpnja 2023. do 14. srpnja 2023. godine od 00:00 sati do 09:00 sati te od 17:00 sati do 24:00 sata;
 • u razdoblju od 15. srpnja 2023. do 14. kolovoza 2023. godine od 00:00 do 24:00 sata,
 • u razdoblju od 15. kolovoza 2023. do 31. kolovoza 2023. godine od 00:00 sati do 09:00 sati te od 17:00 sati do 24:00 sata.
 • Članak 4.: Nakon prihvaćanja prijedloga izvršena je izmjena Prijedloga Odluke te se upućuje Općinskom Vijeću na donošenje Odluke. Članak 4. sada glasi:

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Općine Barban.

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.
Datum Izvješća: 14.12.2022.