Obavijest o podjeli posuda za odvoz smeća

Republika Hrvatska
Istarska županija

Općina Barban
Općinski načelnik

Barban, 17. prosinca 2018. godine

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se od 18.12.2018. godine vršiti podjela posuda za odvoz smeća na području Općine Barban prema rasporedu dostavljenom od Pula Herculanee d.o.o.
Djelatnici Pula Herculanene d.o.o. vršit će obilazak na terenu po kućnim brojevima, skupit Izjave korisnika o veličini posude za odvoz smeća te izvršiti podjelu posuda.

 

M.O. 18.12. – 24.12. 24.12. -31.12. 02.01. – 06.01. 07.01. -13.01. 14.01. – 21.01.
M.O. BARBAN          
M.O. PUNTERA          
M.O. MANJADVORCI          
M.O.HRBOKI          
M.O. ŠAINI          
M.O. PETEHI          
M.O. GRANDIĆI          
M.O. PRNJANI          
M.O. SUTIVANAC          

Općinski načelnik:

Dalibor Paus, v.r.