Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Jedinstveni upravni odjel    

Klasa: 604-01/18-01/04
Ur.br.: 2168/06-01-18-13

Barban, 21. prosinca 2018.
Na temelju čl. 10. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (dalje u tekstu Pravilnik) (Službene novine Općine Barban 29/2015) utvrđuje se

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Barban
za studentsku godinu 2018./2019.

1. U roku za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2018./2019. od 30. studenog do 17. prosinca 2018. godine zaprimljeno je devet prijava za redovnu stipendiju.

2. Jedinstveni upravni odjel utvrdio je sljedeću rang listu:

 

R.B.

BROJ (dodjeljen prilikom podnošenja zahtjeva) Fakultet
(naziv, mjesto, smjer i godina)

OPĆI USPJEH
(bodovno stanje)

Dodatni kriteriji

UKUPAN BROJ BODOVA

1.

3333

Geodetski fakultet Zagreb, Smjer: Geodezija i geoinformatika, 1 godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 21

3

24

2.

7777

Agronomski fakultet Zagreb,
Smjer: Biljne znanosti, 4. godina

Opći uspjeh = 4,5
Bodovi = 20

/

20

3.

4444

Pomorski fakultet Rijeka,
Smjer: Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, 1. godina

Opći uspjeh: 4,67
Bodovi = 17

/

17

 

4.

2222

Filozofski fakultet Rijeka, 5. godina, Smjer: Jednopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti

Opći uspjeh = 4,05
Bodovi = 16

/

16

 

5.

5555 Filozofski fakultet Zagreb, Smjer:Arheologija, 1. godina

Opći uspjeh = 4,51
Bodovi = 16

/

16

PRIJAVE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE (rang lista s obzirom na prosjek ocjena)

 

1.

1111

Medicinski fakultet Rijeka, Smjer: Medicina, 2. godina

Opći uspjeh: 3,40

/

5
(deficitarno zanimanje)

 

2.

8888

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Predškolski odgoj, 2. godina

Opći uspjeh = 3,88

/

/

3.

6666

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: Sestrinstvo, 2 godina

Opći uspjeh = 3,84

/

/

4.

9999

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Smjer: kultura i turizam, 2. godina

Opći uspjeh = 3,25

/

/

Sukladno članku 11. Pravilnika, na objavljenu listu podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave liste, odnosno do 31. prosinca 2018.
Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban u pisanom obliku na e-mail adresu: info@barban.hr .
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik donijet će Odluku o dodjeli stipendija.

Pročelnica:
Danijela Kontošić