Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Barban – Krvavci II.

Obavijest o izradi II_ID UPU KRVAVCI II