Obavijest o Izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Barban – Krvavci III.

Obavijest o izradi II ID UPU KRVAVCI III