SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Barban

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 21. travnja 2023. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga  Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Barban

 

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 21. travnja 2023. godine do zaključno 20. svibnja 2023. godine.

 

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Obrasci za preuzimanje: