SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Barban

 

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Barban je danas, 20. ožujka 2023. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga  Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Barban.

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 20. ožujka 2023. godine do zaključno 19. travnja 2023. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Obrasci za preuzimanje: