OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BARBAN
KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ: 2168/06-17-02-3
Barban, 21. TRAVNJA 2017.

OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Poštovani,

Radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura, primanja kandidacijskih list ate dobivanja svih informacija Izborno povjerenstvo Općine Barban dežurati će u prostorijama Općine Barban kako slijedi:

22. 23. 24. i 25. travnja sve se informacije mogu dobiti putem telefona članova Izbornog povjerenstva:

Suzana Racan Stern 091 1576 458
Vesna Pavletić 091 1604 945
Šime Vidulin 098 831 446
Željko Pavletić 098 522692
Lovorka Hajdić Golja
Luka Rakić 098 173 0231

26. 27. i 28. Travnja 16,30 – 19,00
29. 30. Travnja i 01. Svibnja 10,00 do 14,00
2. svibnja 10,00 do 18,00
3. svibnja 8,00 do 20,00
4. svibnja 8,00 do 24,00

Predsjednica izbornog povjerenstva
Općine Barban
Suzana Racan Stern