ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban u 2017. godini u prioritetnim područjima SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (KLASA: 400-06/16-01/1, UR.BROJ: 2168/06-16-02-1) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine“ br. 22/13), Načelnik Općine Barban, 11. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Barban
u 2017. godini u prioritetnim područjima
SPORT, KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban, objavljen 17. siječnja 2017. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području SPORT u ukupnom iznosu od 240.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: SPORT
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. NK Barban 2013 Zdrav život uz nogomet na Barbanštini
66.5
120.000,00
2. Športsko društvo Orihi Godišnji program Športskog društva Orihi
59
10.000,00
3. Streljačko društvo „Istra“ Sport
58
10.000,00
4. NK Manjadvorci Nogometni klub Manjadvorci
55
45.000,00
5. Boćarski klub Hrboki Program rada boćarskog kluba Hrboki u 2017. god.
52.5
18.000,00
6. Boćarski klub Šajini Plan- program rada i djelovanja boćarskog kluba „Šajini“ u 2017. godini
50.5
13.000,00
7. Konjički klub Istra Daljinskim jahanjem do vrhunskih rezultata
45.5
10.000,00
8. Nogometni klub Barban 2005 veterani Promicanje i razvoj sporta sportske rekreacije
44.5
7.000,00
9. Nogometni klub Omladinac Nogometni klub Omladinac
43
7.000,00
UKUPNO:
240.000,00

 

Članak 3.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Kulturno- umjetničko društvo „Barban“ Upoznavanje i prezentacija kulturne baštine, obnova narodnih nošnji
67.5
60.000,00
2. Društvo „Trka na prstenac“ 42. Trka na prstenac
63.5
45.000,00
UKUPNO:
105.000,00

Članak 4.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 17.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula Društveno aktivni
61
15.000,00
2. Udruga Logos Media Djeca- prijatelji bijelog štapa – Barban
51.5
1.000,00
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom
41.5
1.000,00
UKUPNO:
17.000,00

Članak 5.

U 2017. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 41.000,00 kn

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija
civilnog društva
Projekt
Prosječni broj
bodova
Iznos financijske potpore
Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine- Barban Razvoj civilnog društva
60.5
20.000,00
2. Sindikat umirovljenika Hrvatske- ogranak Barban Godišnji program rada za 2017. godinu
54.5
7.000,00
3. Društvo Sv. Pava Izgradnja kažuna na području Sv. Pava 50.5
7.000,00
4. BALDAKIN, udruga za revitalizaciju i razvoj naselja Sutivanac Sanacija crkve Svetog Ivana Krstitelja na groblju u Sutivancu 48.5
5.000,00
5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija
47
2.000,00
UKUPNO:
41.000,00

Članak 6.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

KLASA: 400-06/17-01/1
UR.BROJ: 2168/06-17-02-43
Barban, 11. travnja 2017. godine

NAČELNIK OPĆINE BARBAN
Denis Kontošić, mag. educ.