Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/14-01/1

URBROJ: 2168/06-14-02-10

Barban, 02. lipnja 2014.

Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Barban, dana 02. lipnja 2014. godine objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA (pisano testiranje)

I INTERVJU

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat:

  1. KONTOŠIĆ DANIJELA iz Barbana, Poljaki 20b

II. Testiranje će se održati u Općini Barban, Barban 69, dana 9. lipnja 2014. godine u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 60 pitanja. Kod većine pitanja trebat će se obaviti odabir između ponuđenih odgovora ili nadopuniti tvrdnju. Pisano testiranje boduje se od 1 do 10 bodova.

Testiranje traje 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Barban www.barban.hr

III. Rezultati pisanog testiranja biti će priopćeni usmeno na intervju-u, obzirom da će se isti dan održati intervju i pisano testiranje, te objavljeni na oglasnoj ploči Općine Barban.

Da bi kandidat pristupio intervju-u mora ostvariti najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Barban.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Aleksandar Puh,v.r.