I Z V J E Š Ć E O REZULTATIMA GLASOVANJA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARBAN
IZBORNA KOMISIJA

Barban, 08. Lipnja 2014.
OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: izvješće o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban

Temeljem članka 27. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002) Izborna komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine Barban slijedeće

 

I Z V J E Š Ć E

O REZULTATIMA GLASOVANJA

 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Barban od 29. Travnja 2014. Godine raspisani su izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Barban.

U ostavljenom roku   zaprimljene su kandidature te su sačinjene zbirne liste kandidata. Zbirne liste kandidata objavljene   su na web stranicama Općine Barban, oglasnoj ploči Općine Barban, te na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Izborna komisija donijela je dana 30. Svibnja 2014. Godine rješenje o neprihvaćanju kandidature kandidata Josipa Lazara iz Barbana, Špadi 16 i njegovog zamjenika Kristijana Koromana iz Barbana, Špadi 18,   iz razloga što kandidaturu nije poduprlo najmanje pet birača s područja mjesnog odbora Prnjani, a sukladno članku 14. Stavak 1. Osnove pravila mjesnih odbora na području Općine Barban (Službene novine Općine Barban broj: 9/2002).

Istim rješenjem utvrđeno je da se izbori za vijeće mjesnog odbora Manjadvorci neće održati iz razloga što nije pristigla niti jedna kandidatura.

Na predmetno rješenje   u propisanom roku nije bilo prigovora.

Izbori su se održali dana 08. Lipnja 2014. Godine u vremenu od 8,00 do 17,00 sati, te su utvrđeni slijedeći rezultati:

 

MJESNI ODBOR BARBAN

1. Marko Kleva
2. Neven Špadić
3. Silvio Učkar
4. Andrej Kancelar
5. Mario Verbanac

MJESNI ODBOR PUNTERA

1. Dino Vale
2. Goran Peršić
3. Arsen Ciceran
4. Antonio Vale5.
Franko Trošt

MJESNI ODBOR HRBOKI

1. Massimo Biletić
2. Paolo Dobran
3. Dalibor Biletić
4. Damir Radola
5. Valter Radola

MJESNI ODBOR ŠAJINI

1. Drago Pereša
2. Edi Ukota
3. Anton Antolović
4. Aleks Kolić
5. Ivana Radola

MJESNI ODBOR PETEHI

1. Damir Kontošić
2. Antonio Osip
3. Saša Budić
4. Orijano Poljak
5. David Mošnja

MJESNI ODBOR GRANDIĆI

1. Branko Ljubić
2. Klaudio Zajc
3. Damir Kožljan
4. Dragutin Kolić
5. Nevia Kožljan

MJESNI ODBOR PRNJANI

1. Mirjana Prgomet
2. Nives Kalčić
3. Elis Konović
4. Mauricio Trošt
5. Elvis Draguzet

MJESNI ODBOR SUTIVANAC

1. Toni Medančić
2. Dalibor Frančula
3. Darijan Grabrović
4. Franko Frančula
5. Edo Šugar

Izborna komisija:

Suzana Racan Stern, predsjednica
Aldo Osip, Član
Mirko Bulić, član

Vesna Pavletić, zamjenica predsjednice
Grozdana Dobran, zamjenica člana
Milan Mirković, zamjenik člana

 

Dokumenti za preuzimanje:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZAPISNIK IZBORNOG POVJERENSTVA