Javni poziv za stipendije

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Općinski načelnik

Klasa: 604-01/16-01/1
Ur.br.: 2168/06-16-02-1
Barban, 8. veljače 2016.
Na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Barban (Službene novine Općine Barban 29/2015) Općinski načelnik Općine Barban dana 08. veljače 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Barban za akademsku godinu 2015/2016

Općina Barban za akademsku godinu 2015/2016 dodjeljuje 5 studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju na preddiplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

za studente prve godine
-najmanje 4,5 za posljednje 2 godine obrazovanja u srednjoj školi,

za studente druge i treće godine
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.
Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Općine Barban, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
-najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija.
-najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu preddiplomskim i diplomskim studijem na studijskim programima kako slijedi:
1. Prirodne znanosti: biologija, kemija, fizika i matematika
2. Tehničke znanosti: arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, geodezija i informatika
3. Biomedicina i zdravstvo: medicina.

 

Zahtjevu se prilaže:
1. Preslika osobne iskaznice
2. Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2015./2016. (mora pisati godina studija)
3. Preslike svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente viših godina studija
4. Preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj
godini sa natjecanja državnog i međunarodnog značaja iz područja znanja i sporta
5. Potvrda o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice u kojoj je vidljivo da je student volontirao najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro
6. Za dokazivanje socijalnih kriterija potrebno je dostaviti Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi ili Izjavu o broju članova kućanstva sa pratećom dokumentacijom.

Kompletiran i potpisan Zahtjev dostavlja se u Jedinstveni upravni odjel Općine Barban, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme od 08. do 23. veljače 2016. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 23. ožujka 2016. na web stranici Općine Barban (www.barban.hr).
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barban na tel. 567-635. Obrazac Zahtjeva se može podignuti u Općini Barban ili na općinskoj web stranici www.barban.hr (Natječaji i obavijesti).
Općinski načelnik:
Denis Kontošić, mag.educ.

 

Dokumentu za preuzimanje:

Izjava za dokazivanje socijalnih kriterija

Zahtjev za dodjelu stipendije Općine Barban 2015-2016