Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU gospodarske zone „Barban – Krvavci II“

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena
i dopuna UPU gospodarske zone „Barban – Krvavci II“

 

 

SADRŽAJ

A. IZVJEŠĆE
1. Uvod (podaci iz objave javne rasprave)
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Očitovanja o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima s javne rasprave o Prijedlogu
II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Barban – Krvavci II” (“Službene novine Općine Barban 33/16 i 51/20)

B. DOKUMENTACIJA
– Preslika Zaključka Općinskog načelnika Općine Barban o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspraw, KLASA: 350-01/23-01/5, URBROJ: 2163-12-01/01-23-17 od 5. srpnja 2023. godine,

  • Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, KLASA: 350-01/23-0115, URBROJ:
    2163-12-03/01-23-20 od 5. srpnja 2023. godine,
  • Objava javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana u javnom glasilu „Glas Istre”,
    te na web stranicama Općine Barban i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,
  • Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana koje je istaknuta na oglasnu ploču,
  • Preslika Zapisnika s javnog izlaganja,
  • Popis prisutnih na javnom izlaganju,
  • Mišljenja javnopravnih tijela.

 

Dokument za preuzimanje:

Izvješće o javnoj raspravi II IiD UPU Barban Krvavci II