Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2022. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22), pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban dana 20. siječnja 2022. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva
za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban za 2022. godinu

 

I.

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) utvrđuje se kako slijedi:

 

 

 

01. Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini
Naziv područja Naziv javnog poziva Ukupan iznos financijskih sredstava po području (kn) Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (kn) Okvirni broj planiranih ugovora po području Okvirni datum raspisivanja natječaja Okvirni datum završetka natječaja Okvirni rok ugovaranja
KULTURA Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini 130.000,00 kn Najniži iznos 5.000,00 kn

 

Najviši iznos 75.000,00 kn

4 07.02.2022. 10.03.2022. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini 20.000,00 kn Najniži iznos 1.000,00 kn

 

Najviši iznos 15.000,00 kn

5 07.02.2022. 10.03.2022. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini 35.000,00 kn  

Najniži iznos 1.000,00 kn

 

Najviši iznos 20.000,00 kn

4 07.02.2022. 10.03.2022. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava
TURIZAM Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini 25.000,00 Najniži iznos 1.000,00 kn

 

Najviši iznos 20.000,00 kn

3 07.02.2022. 10.03.2022. u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

02. Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini
Naziv područja Naziv javnog poziva Ukupan iznos financijskih sredstava po području (kn) Najniži i najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi po području (kn) Okvirni broj planiranih ugovora po području Okvirni datum raspisivanja natječaja Okvirni datum završetka natječaja Okvirni rok ugovaranja
POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI RAZNIH PODRUČJA Javni poziv za potpore malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini 30.000,00 kn Najniži iznos 1.000,00 kn

 

Najviši iznos 10.000,00 kn

10 04.04.2022. do 31.12.2022. odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava

 

II.

Plan raspisivanja poziva okvirnog je karaktera i promjenjiv je, te Općina Barban ima pravo raspisivati dodatni poziv odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

 

III.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Barban www.barban.hr.

 

KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2163-12-01-22-1
Barban, 20. siječnja 2022. godine

 

PROČELNIK:

Vlado Kožljan, v.r.

 

Preuzimanje dokumenta u PDF formatu:

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje Udruga u 2022.