Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Barban za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Barban za 2021. godinu

Na temelju čl. 11. st 3. i 4. Zakona o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) Općina Barban objavljuje:

IZVJEŠĆE
O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
OPĆINE BARBAN ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH
STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE BARBAN
ZA 2021. GODINU

Sredstva su raspoređena i isplaćena sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje od 01. siječnja do 14. travnja 2021., KLASA:402-08/20-01/11, URBROJ: 2168/06-02-21-2 od 02. prosinca 2021. godine i Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Barban za razdoblje od 10. lipnja do 31. prosinca 2021., KLASA:402-08/2001/11, URBROJ: 2168/06-02-21-3 od 02. prosinca 2021. godine kako slijedi:

NAZIV POLITIČKE STRANKE

RASPOREĐENA SREDSTVA

ISPLAĆENA  SREDSTVA

Istarski demokratski sabor – IDS

11.122,94 kn

11.122,94 kn

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

8.437,82 kn

8.437,82 kn

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

3.860,52 kn

3.860,52 kn

Istarska stranka umirovljenika – ISU

1.995,41 kn

1.995,41 kn

Ovaj izvještaj objavit će se na internetskim stranicama Općine Barban, www.barban.hr

KLASA: 402-08/22-01/02
URBROJ: 2163-12-06-22-1
Barban, 20. siječnja 2022. godine