SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne…
Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavak 1., 8. i 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji…
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU