Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
Internetska stranica na kojoj je objavljeno savjetovanje: www.barban.hr
Vrijeme trajanja savjetovanja: 28.03.2022. – 26.04.2022.
 

Naziv tijela koje provodi savjetovanje: Općina Barban

Cilj i glavne teme
savjetovanja

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

 

Redni broj

Naziv dionika (pojedinac, organizacija, institucija)

Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog

Tekst primjedbe/prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga

/

/

/

/

/

 

Zaključne napomene: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Troškovi savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove
Datum Izvješća: 02.05.2022.