Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2022. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22), načelnik Općine Barban 8. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte
na području Općine Barban u 2022. godini u prioritetnim područjima
KULTURA, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2022. godini, objavljen 8. veljače 2022. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

U 2022. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području KULTURA u ukupnom iznosu od 130.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Kulturno-umjetničko društvo „Barban“ Organiziranje i sudjelovanje na folklornim manifestacijama te obnova narodnih nošnji

69

58.000,00

2. Društvo „Trka na prstenac“ 47. Trka na prstenac

64

35.000,00

3. Katedra Čakavskog sabora Barban Znanstveno-stručni skup „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“ i zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Barbanski zapisi“, sv. 10

60

27.000,00

4. Športsko društvo „Orihi“ Orihi Narodna glazba sela Orihi (1972.-1976.-2002.-2022.) – reizdanje albuma iz 2002. godine i nove snimke u 2022. godini povodom 50. obljetnice prvih snimki orišanskog kanta i 20. obljetnice albuma

53

10.000,00

UKUPNO:

130.000,00

Članak 3.

U 2022. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre Aktivni u zajednici

68

10.000,00

2. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2022. godini

63

4.000,00

3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

55

2.000,00

4. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

53

2.000,00

5. Udruga Labin zdravi grad Rad Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji „Dobar start“

46

1.000,00

6. Udruga slijepih Istarske županije Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji

43

1.000,00

UKUPNO:

20.000,00

 

Članak 4.

U 2022. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA u ukupnom iznosu od 31.500,00 kn.

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Poboljšanje života umirovljenika udruge DUB

65

16.000,00

2. Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola, Ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2022. godinu

61

9.000,00

3. Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“ Tehnike mindfulness – usredotočena svjesnost

54

4.000,00

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

49

2.500,00

UKUPNO:

31.500,00

Članak 5.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Članak 6.

Obzirom na izvanredne okolnosti nastale zbog epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, davatelj financijskih sredstava može tražiti od korisnika financiranja da obustavi provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ako okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegov nastavak.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2163-12-01-22-30
Barban, 8. travnja 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

Dokumenti za preuzimanje:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2022. godini