SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Barban je danas, 18. svibnja 2022. godine, započela s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 18. svibnja 2022. godine do zaključno 17. lipnja 2022. godine.

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: info@barban.hr

 

Dokumenti za preuzimanje: