UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE BARBAN ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE

Prilog 1 Financijski plan_naslov
Prilog 2 Model prijedloga financijskog plana proracunskog korisnika proracuna
Upute za izradu proracuna JLP-R-S 2018.-2020
upute Opcina Barban