RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OPĆINA BARBAN
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA OPĆINU BARBAN
Klasa: 013-03/17-01/2
Ur.broj: 2168/06-17-02-4
Barban. 21. travnja 2017.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», 144/12,121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Barban donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje Općine Barban određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. BARBAN – Dolnja škola, Barban bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Barban, Želiski, Ivanošići, Bateli kod Želiski, Majčići, Golešovo, Dminići, Grabri, Kvarantija, Špadići, Melnica, Frkeči, Puntera

2. Biračko mjesto broj 2. HRBOKI – Društveni dom Hrboki, Hrboki bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Hrboki, Plehuti, Rebići, Beloći, Dobrani, Stancija Palion

3. Biračko mjesto broj 3. MANJADVORCI – Društveni dom Manjadvorci, Manjadvorci bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Manjadvorci, Prdaci

4. Biračko mjesto broj 4. ŠAJINI – Društveni dom Šajini, Šajini bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Šajini, Škitača, Trlji, Glavani, Borinići, Bičići

5. Biračko mjesto broj 5. PETEHI – Društveni dom Petehi, Petehi bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Valići, Trošti, Orihi, Draguzeti, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići, Fumeti

6. Biračko mjesto broj 6. PRNJANI – Društveni dom Prnjani, Prnjani bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Jurićev kal, Koromani, Camlići, Prnjani, Prhati, Barani, Bateli kod Prhati, Gubovica, Špadi, Mavrići, Regulići, Vadreš, Filini, Šugari, Sankovići

7. Biračko mjesto broj 7. SUTIVANAC – Osnovna škola Sutivanac, Sutivanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestima: Gorica, Dolica, Medančići, Cvitići, Varož, Bašići, Grgeci i Risi.

 

Predsjednica:
Suzana Racan Stern, v.r.