Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“, donosi dana 09.04.2018. godine slijedeći

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Tratinčica“ (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.

Cijeli pravilnik možete pogledati OVDJE