Poziv za sudjelovanje u 1. fazi izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2021.-2027.

Poštovani predstavnici javnog sektora na području općine Barban, članovi FLAG-a,

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarska batana“ (dalje: FLAG) kreće s pripremnim radnjama izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (dalje: LRSR) koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U okviru ove, prve faze, intencija je prikupiti projektne ideje koje planirate prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava na buduće natječaje FLAG-a.

U nastavku se nalazi poveznica na anketni upitnik: ANKETNI UPITNIK koji je potrebno ispuniti najkasnije do petka 12.5.2023. godine.

Sljedeća faza obuhvatit će zajednički sastanak na kojem ćemo detaljnije razgovarati o predloženim projektima na razini općine kako bi na vrijeme uvidjeli moguće probleme i izazove, ali i mogućnosti međusobne suradnje i poboljšanja budućih investicija na području djelovanja FLAG-a.

Napominjemo kako svi projekti koji se planiraju kandidirati na buduće natječaje FLAG-a moraju biti povezani s morem i/ili sektorom ribarstva i akvakulture, moraju se provoditi na području FLAG-a odnosno rezultati projekta se moraju ostvariti na području djelovanja FLAG-a.

 

Za dodatna pitanja potrebno je kontaktirati:

LAGUR/FLAG Istarska batana, Centar 214, 52203 Medulin

Tel: 00385(0)52/606-037

Web: www.lagur-istarska-batana.hr