Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2023. godini

Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“, broj 26/15, 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22) i članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21, 4/22), načelnik Općine Barban 8. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte
na području Općine Barban u 2023. godini u prioritetnim područjima
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB,
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I TURIZAM

 

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2023. godini, objavljen 16. veljače 2023. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.
U 2023. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB prema sljedećoj tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre Aktivni u zajednici

67,5

1.400,00 EUR
(10.548,30 HRK)

2. Društvo distrofičara Istre Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofiije -neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Barban u 2023. godini

64,5

550,00 EUR (4.143,98 HRK)

3. Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom

59,5

300,00 EUR (2.260,35 HRK)

4. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

59,5

300,00 EUR (2.260,35 HRK)

5. Udruga Labin zdravi grad Rad Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji „Dobar start“

53,5

150,00 EUR (1.130,18 HRK)

6. Udruga slijepih Istarske županije Zaštita i unaprijeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji

52

150,00 EUR (1.130,18 HRK)

7. Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Labin Pomognimo roditelju

51

150,00 EUR (1.130,18 HRK)

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Članak 3.
U 2023. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA prema sljedećoj tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Društvo umirovljenika Barbanštine Razvoj civilnog društva

64

2.200,00 EUR (16.575,90 HRK)

2. Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola, Ogranak Barban Program rada i aktivnosti za 2023. godinu

62

1.400,00 EUR (10.548,30 HRK)

3. Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“ Edukacijsko-rehabilitacijski program za onkološke bolesnike i radionica izrade božićnih kolača

60,5

600,00 EUR (4.520,70 HRK)

4. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija

57

400,00 EUR (3.013,80 HRK)

5. Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka

56,5

400,00 EUR (3.013,80 HRK)

6. Udruga Demetra Živjeti sadašnjicu

27,5

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

 

Članak 4.
U 2023. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području TURIZAM prema sljedećoj tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM
Redni broj Udruga/organizacija civilnog društva Projekt Ukupan broj bodova Iznos financijske potpore Općine Barban
1. Turistička zajednica Općine Barban Program rada Turističke zajednice Općine Barban u 2023. godini

64

4.000,00 EUR (30.138,00 HRK)

2. Barbačana – udruga za društveni razvoj Homo na Blaz

62

2.000,00 EUR (15.069,00 HRK)

3. Aero klub „Krila Arene“ Razvoj parajedrenja u Općini Barban

61,5

1.000,00 EUR (7.534,50 HRK)

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Članak 5.
Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel Općine Barban.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Barban.

 

KLASA: 402-04/23-01/01
URBROJ: 2163-12-01/01-23-32
Barban, 8. svibnja 2023. godine

NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.

 

Dokument za preuzimanje:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u 2023. godini