U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju sljedeći

POZIV NA ISKAZ INTERESA

za korištenje poslovnog prostora

u Poduzetničkom inkubatoru Barban

 

I.

 Predmet poziva je prikupljanje  zahtjeva za iskaz interesa za korištenje poslovnih prostora prosječne površine 12,42 m2, u “Poduzetničkom inkubatoru Barban – Centar poduzetničke kreativnosti“, u mjestu Šajini, Šajini bb (dalje: PI Barban).

Zahtjeve za prijem u PI Barban mogu podnijeti:

 • poduzetnici početnici (tzv. start up poduzetnici)
 • postojeći poduzetnici

sukladno Uvjetima koji su propisani Odlukom o korištenju poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban, KLASA: 311-01/16-01/09, UR:BROJ: 2168/06- 18-02-64 od 31. srpnja 2018. godine.

PI Barban ima na raspolaganju ukupno 8 poslovnih ureda, koji su opremeljeni uredskom opremom, računalima i internetom, te za sve inkubante na raspolaganju ima salu za sastanke i parkirno mjesto.

II.

Osnovna svrha rada i djelovanja PI Barban je pomoć pri poslovanju poduzetnika – obrta i društava u  njihovim prvim  odnosno  najkritičnijim godinama poslovanja na način da im se omogući korištenje poslovnih prostora u PI Barban, a sve u cilju njihove što kvalitetnije daljnje implementacije na tržište.

III.

Zainteresirani postojeći poduzetnik koji iskaže interes za korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
 • izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra
 • kopiju osobne iskaznice vlasnika trgovačkog društva odnosno nositelja obrta
 • potvrdu da nema dugovanja prema Poreznoj upravi, ne stariju od 30 dana
 • BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA
 • potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima (ukoliko je primjenjivo)
 • izjavu o  broju  zaposlenih  (Prilog  2,  ne  treba  biti  ovjerena,  ukoliko  je primjenjivo)

Zainteresirani poduzetnik početnik (start up) koji iskaže interes za  korištenje poslovnog prostora PI Barban obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pravilno i potpuno ispunjen prijavni obrazac (Prilog 1)
 • izvadak iz sudskog registra odnosno obrtnog registra (ukoliko je primjenjivo)
 • kopiju osobne iskaznice prijavitelja
 • BON 2ili SOL 2 za sve poslovne račune, izvod iz registra poslovnih računa FINA (ukoliko je primjenjivo)
 • potvrdu/uvjerenje o nagradama/priznanjima ( ukoliko je primjenjivo)
 • izjavu o  broju  zaposlenih  (Prilog  2,  ne  treba  biti  ovjerena,  ukoliko  je primjenjivo)

IV.

Poslovni prostori u Poduzetničkom inkubatoru Barban koristiti će se u skladu s Odlukom o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Barban, KLASA: 311- 01/16-01/09, UR:BROJ: 2168/06-18-02-64 od 31. srpnja 2018. godine.

V.

Zahtjev za korištenje poslovnog prostora u PI Barban (te svi popratni prilozi koji se moraju dostaviti uz zahtjev) za ulazak u Poduzetnički inkubator Barban moguće je podići u prostorijama Općine Barban, Barban 69, osobno ili na web stranici  www.barban.hr, web stranici Općine Svetvinčenat www.svetvincenat.hr, te web stranici Općine Žminj www.zminj.hr.

VI.

Zahtjev za korštenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban, zajedno sa svim pripadajućim prilozima dostavlja se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Barban, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti,
Barban 69, 52207

Barban, koja na vanjskoj strani mora sadržavati podatke o zainteresiranoj osobi/društvu, preporučenom pošiljkom, osobnom predajom u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, uz naznaku:

ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban ili e-mailom na adresu: info@barban.hr.

Rok za podnošenje zahtjeva za iskaz interesa je do popunjenja prostora.

Po donošenju konačne Odluke Ugovor o korištenju poslovnog prostora, kojim će se regulirati prava i obveze ugovornih strana sklopit će se u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Završne odluke o dodjeli poslovnog prostora.

Ukoliko u navedenom roku poduzetnik ne pristupi sklapanju Ugovora, smatrat će se da je odustao od prijave.

VII.

Za sve ostale informacije u vezi s predmetnim pozivom na iskaz interesa slobodni ste obratiti se u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban svakog radnog dana ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 07,00 – 15,00 sati, utorkom od 08,00 – 17,00 sati ili petkom od 07,00 – 14,00 sati osobno ili na telefon broj: 052/567-635.

Kontakt osoba: Marina Cetina – Voditeljica Poduzetničkog inkubatora Barban.

Općinski načelnik Dalibor Paus, v.r.

KLASA: 372-03/18-01/07 UR.BROJ: 2168/06-01-21-31

Barban, 11. veljače 2021. godine