Poziv na intervju

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

Klasa: 112-01/19-01/01
Ur.br.: 2168/06-06-19-5
Barban, 3. travnja 2019.

 

KANDIDATIMA KOJI

UDOVOLJAVAJU FORMALNIM

UVJETIMA JAVNOG POZIVA

 

 

Predmet: Poziv na intervju

 

Poštovani,

dana 3. travnja 2019. godine u prostorijama Općine Barban, Barban 69, održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban, Klasa: 112-01/19-01/01, Ur.br.: 2168/06-06-19-1 od 25.03.2019. godine, te je utvrđeno da je pristigla samo jedna prijava na Javni poziv. 

Navedenog kandidata pozivamo na usmeni intervju, u ponedjeljak 8. travnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati. Prije samog intervjua provest će se identifikacija kandidata.

Usmeni intervju obavit će se u vijećnici Općine Barban, Barban 69, 52207 Barban. Ukoliko kandidat ne pristupi intervju-u, smatra se da je povukao prijavu na javni poziv.

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva