O B A V I J E S T

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora

Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Barban

Barban, 08.04.2019.

 

O B A V I J E S T

 

Stanica za tehničke preglede “Kaznionica u  Valturi” vršit će tehničke preglede traktora iz područja Općine Barban u četvrtak, 11.04.2019. godine u vremenskom periodu od 10.00 –13.00 sati na parkiralištu ispred ambulante u Barbanu.